kærlighed og krig, og inden for kærlighedskrig er der få våben

in #freewrite4 years ago

Hvordan man laver en mand jaloux
De siger, at alt kan gøres i kærlighed og krig, og inden for kærlighedskrig er der få våben, der er stærkere end svindel. Hvis du gør det rigtige, kan du bruge denne svaghed som din styrke. Uanset om du vil spille en

Hvordan man laver en mand jaloux
De siger, at alt kan gøres i kærlighed og krig, og inden for kærlighedskrig er der få våben, der er stærkere end svindel. Hvis du gør det rigtige, kan du bruge denne svaghed som din styrke. Uanset om du vil spille en svær at få med en ny ægtefælle, gør din partner vil have dig mere, eller vil du få en tidligere, der dumper dig, følg disse trin for at få næsten enhver mand til at gøre, hvad du vil. Hvis han er din "ex", så skal du prøve lidt sværere at få det ved at bruge en anden mand.

få med en ny ægtefælle, gør din partner vil have dig mere, eller vil du få en tidligere, der dumper dig, følg disse trin for at få næsten enhver mand til at gøre, hvad du vil. Hvis han er din "ex", så skal du prøve lidt sværere at få det ved at bruge en anden mand.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by blackcoffee from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.