| Eid Mubarak 1440 H |

in #football3 years ago

D8NfeDjXUAAfvX7.jpeg
Source.


My Steemian Friends.

Selamat Idul Fithri 1440 H bagi rekan-rekan Steemian yang merayakannya.

D8NfvAvWwAA5AI3 (1).jpeg
Source.

Semoga dengan hari kemenangan ini, menjadi awal yang lebih baik di hari kedepannya.


Regards,
@yulismal


Sort:  

@puncakbukit resteem ke ribuan follower yah.. :>

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24078.21
ETH 1771.81
USDT 1.00
SBD 3.27