Wbijajcie na naszą najnowszą relacje z IV turnieju 🏆🏆 Tango League Warsaw 🔥🔥

in football •  2 years ago 

Spotkaliśmy się tam i mieliśmy przyjemność zagrać z wielokrotnym mistrzem świata we freestylle.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zawsze mi się podobało takie rzeczy, ja jedynie umiałem grać :(

Zawsze można nadrobić to i owo ^^

Sami to wszystko montujecie? Fajnie wygląda.

Tak wszystkim zajmujemy się sami :p Dość czasochłonna robota :/