Home-made Darth Vader Cake :)

in foodphotography •  2 years ago 

This is how birthday cake should look like :)

vader.jpg

And afer using light sabre on it, cake looks like that:

DSC00363.JPG

Vaders brain is leeking out...

Let the Force be with you

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

W takiej opcji Vader nie jest taki straszny. Można się z nim zaprzyjaźnić z apetytem.

  ·  2 years ago (edited)

Dokładnie Vader nabrał niespotykanej dotąd słodyczy :)

Vader jest zawsze wstrętnym typem, nie lubię go i ciasta tez nie, ale bym go zjadł, tak go nie lubię.