Green stuff you use to make and oil :) / Zielone rzeczy, których używasz do robienia i oleju

in foodphotography •  2 years ago  (edited)

Polish
Na Krecie skusiły mnie ślicznie wyglądające oliwki, wyglądają tak apetycznie... Są pyszne jako przystawka i doskonale pasują do wielu dań... Czemu nie spróbować ich prosto z drzewa? :) ... Plułam dobre 5 minut :)

English
I have been tempted by beautiful-looking olives in Crete, they look so appetizing ... They are delicious as an appetizer and perfectly match many dishes ... Why not try them straight from the tree? :) ... I've been snorting and spiting good 5 minutes :)

olives.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!