The best cake soup in Saigon!!

in #food2 years ago

They only sell one hour a day. Why? Because it is so delicious, customers have bought them within 1 hour.
What made the store so famous?
fffff.jpg

The restaurant is open from 3 pm and the restaurant only sells for about 1 hour. The name of the famous dish is cake soup. Cake soup is cook from pork sausage. There are 4 types to choose from. The fiber of cake soup is made from rice flour. Long and tough yarn.
ggg.jpg

fsdfasdf.jpg

Each cake soup will have 2 pieces of foundation for 2$ / piece. There is only one piece of foundation for 1$, and only one piece of cake is worth 0.5$.

ffsf.jpg
ff.jpg

The owner is very friendly and funny. The price is right and the cake soup is really delicious. You can visit it at 12C Nguyen Phi Khanh, District 1, Saigon.

Sort:  

Chủ nhật làm ăn thôi :v đang đói bụng bỏ mẹ =)))

m làm t k ăn ahhaa

I really must try this! It looks fantastic. Superpost

haha, you should visit Vietnam. I will invite you to enjoy it :))

I was at the Hanoi steemit meet-up.
I want to come back soon :)

ui nhìn giống mỳ ý

Nhà bán mỳ ý nên ám ảnh à? =)))

đâu chị nhìn xem làm từ sợi mỳ ý còn gì ___- chả qua biến tấu tên khác

Điênnn =))))) bánh canh đâu ra mà làm từ mỳ ý hả.

e chưa bao h ăn basnh canh hic

Lúc nào về Nghệ An Hà Tĩnh cho ăn bánh canh làm từ bột mỳ nhé @a-alice :v

Trờ xa xôi quá chị😂