zawsze jest pora na słodycze/ there is always time for sweets

in food •  last year

Mama zawsze mówiła: "Nie jedz słodyczy przed obiadem!!!"
Tym razem, nie wiem jak sobie poradzę z zachowaniem zasad;)
Kruche ciastko, budyń i maliny!

Ps. Mamo, wybacz :D


My mum always said: "Do not eat sweets before the dinner!!!!"
This time, I do not know... how to follow the rules??!
Shortbread cookies, pudding, and raspberries...

ps. Mom forgive me:)

20180316_141400 (1).jpgh

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!