Sort:  

Ia kak @saffana..salam kenal aj 😊

Iyalah, kita sama aceh, salingking kerja sama

Pajan teuman tajak 3 teuh ta pajoh bakso. 😂😂

Lebaran manteng beh

Dua teu jeut bek 3 @achieymasrur haha

Haha. Paken bek 3 teuma?

😁😂 kidding je

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 38874.45
ETH 2681.85
USDT 1.00
SBD 6.93