Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

sadece takip etmek işe yaramıyor vote yapıp repply lemek gerek bazen upvote hem sizin hem karşı tarfın kazanması için bol kazançlar dilerim

Beni aydınlattığın için teşekkür ederim dedigin gibi yaparim

O tepsiyi tek başıma götürebilirim :) Keşke benim olsaaaa :)