Sort:  

Sibok bacut.., kiban lawetnyo? Can that sang sagonyan nyeh?

Lon jareung aktif karena teungoeh masa masa ujian magang. Pane na can reputasi manteng lagee seot😁

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28131.07
ETH 1794.89
USDT 1.00
SBD 2.81