POPCORN SUNDAY

in #food4 years ago

image
Maayong gabie ka ninyo na tanan karon kay ng luto me og popcorn andam ni namo para unya kay mag movie marathon me hehe. kini siya na popcorn kulang rani kay lami raba naay masimasima samtang ng tan-aw og salida. Ang popcorn kay among gibutangan og cheese powder para mas mo lami ang popcorn og ganahan sad me og cheese.

image
Naay pud plain na popcorn para dili ganahan na naay cheese ang popcorn, pero ako bisag asa ani nila ganahan ko ang importante naay makaon hehe. Diri na lang ko kutob og daghang salamat sa pag basa.

inyong amigo:@aaronplando
image

Sort:  

yummy🌽 that a great idea💡

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19329.73
ETH 1343.15
USDT 1.00
SBD 2.47