HOME MADE FRUIT SALAD

in #food4 years ago

image
Maayong gabie ka ninyo na tanan kini na fruit salad kay bag-o pani nahimo, ang akong igsoon na babaye ang naghimo ani dali ra kaayo ni himoon imo lang sagulon tanan na ingredients para fruit salad dayon ibutang kini sa refrigerator para mabugnaw kay lami mn kaonon ang fruit salad basta bugnaw hehe.
image
mao kini ang hitsora sa fruit salad na wala pa nahuman og wala pay nestle cream. Diri lang ko kutob og daghang salamat.

inyong amigo:@aaronplando
image

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19252.48
ETH 1304.36
USDT 1.00
SBD 2.43