HOW TO COOK BAMBOO SHOOT WITH PORK 🐽🐷

in #food2 months ago (edited)

This is a typical Vietnamese dish, style cooking pork bones with a vegetable or tubers. We call this dish is “ canh” - in english, it's called “ soup” .. Today I want to send you a recipe that is combines pig bones with bamboo shoots.

Đây là một kiểu nấu ăn rất phổ biến ở VN, phong cách nấu ăn với sự kết hợp của xương với rau hoặc củ. món ăn này được gọi là ''canh '' trong tiếng Việt. Hôm nay mình muốn gửi đến mọi người công thức nấu ăn kết hợp giữa xương heo và măng nấu^^

AD61AEE9-1DA4-467E-8991-9DBF898BCA01.jpeg

Bamboo shoots a good source of dietary fibre. Fat content is extremely low in bamboo shoots, this food will help reducing the fat in your diet:

Măng là một thực phẩm giàu chất xơ. Hàm lượng chất béo cực thấp trong măng, thực phẩm này sẽ rất thích hợp với những người ăn kiêng vì nó đáp ứng tiêu chí không béo^^

Ingredient :

  • Bamboo shoots
  • pig bone ( but i like pig cartilage) I like the feeling of biting it, chewing it and breaking it in my mouth.
  • green onions
  • ryngium foetidum
  • oil cooking, salt, sodium glutamate

7522E865-D9FD-4CD2-9C75-32E47DDDAF81.jpeg
5CA129D7-D638-43E0-B7A2-C1BC80E65BB6.jpeg

Nguyên liệu

  • Măng
  • Xương lợn hoặc sụn lợn
  • Lá mùi tàu, hành
  • Dầu ăn, muối, mỳ chính,..

Step 1 :

Heat the bone pork until it boils, pour dirty water away. Rinse bone porks with water a second time. (Industrially raised pork is not good for health. So it needs to be cleaned many times, there's no need for nutrition in it lol, just need clean.
805F0430-8925-46E6-AC3D-F5240F4D8BD1.jpeg

Bước 1: Đun nóng xương heo cho đến khi sôi rồi đổ nước bẩn lần 1 đi. Rửa sạch xương lợn với nước lần thứ hai. (Thịt lợn được nuôi công nghiệp không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nó cần được làm sạch nhiều lần,mình không cần dinh dưỡng trong đó, chỉ cần sạch là được^^
303D3003-2313-4D09-A260-8A7AED8677C6.jpeg
1E8229C4-A7DB-4BFA-9063-B0C9C0D737C5.jpeg

Step 2:

Cut the bamboo shoots into bite-sized pieces.(Cut it like my picture). Heat bamboo shoots over medium heat. This is the most important step, you need to boil the bamboo shoots for 30 minutes. Do not cover the pot saucepan (Because bamboo shoots are very toxic, it is necessary to boil it and let the poisonous gases fly away)

Bước 2 :Cắt măng thành những miếng có kích cỡ như hình của mình. Sau đó mình đun măng trên lửa vừa. Đây là bước quan trọng nhất, bạn cần luộc măng trong 30 phút. Không đậy nắp nồi nhé (Vì măng rất độc, cần phải đun sôi và để khí độc bay đi)

Step 3:

Heat oil in wok over medium-high heat. Add bamboo shoots, salt,sodium glutamate, oil cooking and stir-fry 5 minutes to allow the flavor to blend into the bamboo shoots.

Bước 3 :Đun nóng dầu trong chảo trên lửa lớn. Thêm măng, muối, mỳ chính và xào măng trong 5 phút để cho hương vị của gia vị hòa quyện vào măng.

Step 4:

Pour the bamboo shoots into the pot of pork bone water. Cover the pot and simmer for 20 minutes. At the end of cooking, turn off the heat and add ryngium foetidum and green onions.(and add salt to taste).

Bước 4: Đổ măng vào nồi nước hầm xương heo. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 20 phút. Sau đó tắt lửa và thêm hành lá, mùi tàu (và thêm muối cho vừa ăn).

CC47A32A-EFFE-4ABA-A4C2-C89896F47EDD.jpeg


20AB39C6-5BA6-488A-80C0-4B8228CB592C.jpeg


71275FAD-93F2-46BE-8B38-8DD562FF7320.jpeg


5024843A-EA12-4630-A7D0-4FDFBAAB3543.jpeg

All these photos belong to me

You should try this food ^^

By @a-alice

Have a nice day ^^ Take care of yourself <3

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13268.62
ETH 391.10
USDT 1.00
SBD 0.98