Gametofobi

in fobi •  last month 

Evlilik bazı insanlara göre değildir, kişi aldatmaya meyilli olabilir veya sorumluluk almak istemez.

Bazı insanlar evliliğe çok meraklıdır, hatta boşanıp boşanıp evlenen kişileri görebilirsiniz. (Örneğin sanat dünyasında)

Kimileri de hiç evlenmez, evliliği düşünmüyorum der.

Eğer bunlar sadece düşünce ise sorun yok ama bu korkuya dönüşürse kişinin hayat konforunu olumsuz etkiler.

Gametofobi'nin adını düşününce bunun oyun ile ilgili bir fobi olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekte böyle değil.

Gametofobi, evli olmak halinden korkma durumudur.

Gametofobiye sahip olan kişi evliliği başlangıç ama aynı zamanda bir son olarak düşünür, hayatının evlilikten sonra daha zor olacağına inanır.

İnsanların evlilikten ve yeni sorumluluklardan tedirgin olması normal sayılabilir ancak gametofobi, fobi derecesindeki korkudur, yani evlilikten aşırı korkmaktır.

Bu arada kesin yüzde bilinmemekle birlikte gametofobi en sık rastlanan fobilerdendir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://aysecosar.000webhostapp.com/2019/08/gametofobi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @aysecos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!