Memorie

in flower •  12 days ago

172.jpg

Sunteți un cer frumos de toamnă, clar și roz!
Dar tristețea din mine se ridică ca marea,
Și pleacă, în timp ce ebbing, pe buza mea sumbră
Memoria arzătoare a azotului său amar.
mâna ta alunecă în zadar pe pieptul meu care transpiră;
Ceea ce caută, prietene, este un loc rătăcios
Prin gheare și dintele feroce al femeii.
Nu mai caută inima mea; animalele au mâncat-o.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @kkppll99!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Upvotes - Ranked 9 with 263 upvotes

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on the Steem blockchain, consider to vote for my witness!