Poetry Tula #8 Edukasyon

in #filipino-poetry4 years ago (edited)


Pixabay photo

EDUKASYON

may- akda: @angelbless

Edukasyon mahalagang bagay sa bawat nilalang;
Nagsisilbing sandata para kahirapan ay mapaglabanan;
Maghahatid tungo sa landas ng karangyaan at karalitaan;
Kayamanan na hindi maagaw at mapawi magpakailanman.

Pagtiyagaan at pagsikapan na ito ay iyong makamtan;
Tiisin ang puyat at pagod na pagdadaanan;
Ano mang balakid piliting ito'y mawaglit at malampasan;
Habang buhay mo itong kaakibat at pakikinabangan.

Kabataan makiramdam at magmasid ka sa iyong bayan;
Taong namumuno taglay ang malawak na kaalaman;
Iginagalang, pinapakinggan at pinapahalagahan sa lipunan;
Tinitingala at hindi pwedeng aapakan ng sino man.

Pangarap ng iyong magulang iyo nawang tugunin;
Pag aaral ay pagsisikapan at iyong pagbubutihin;
Ito ang tanging kayamanang sa iyo'y kanilang ihahabilin;
Hirap man ay dadanasin magtiis ka huwag mo sila biguin.

Magulang ang sayo ay umaalalay at gumagabay;
Igagalang at sila'y huwag bigyan ng lumbay;
Huwag aksayahin ang oras sa mga bagay na walang kabulohan;
Bagkus ito ay ibuhos sa pagtuklas at pagtaglay ng karunungan.

Mga kabataan payo at saway ng iyong magulang pakinggan;
Pahalagahan at itatak sa puso at musmos mong isipan;
Adhikaing maibigay ang buhay na may kaginhawaan;
Makita kang sagana dulot sa kanila ay wagas na kaligayahan.


Maraming salamat sa pagbasa ng tulang ito, handog sa mga nagtatapos sa pag aaral ngayong taong 2018. Panibagong yugto ng buhay ang tatahakin subalit dala dala ang sandata at ito ay ang karunungang taglay na gagamitin sa patuloy na pakikipagbaka sa buhay.

Have you voted your witness?
Consider casting your witness votes for @steemgigs (@surpassinggoogle), @precise, @cloh76.witness, @ausbitbank and @curie who have been adding invaluable contribution to the community.

To cast your votes, just go to
https://steemit.com/~witnesses

Sort:  

mam nice poem po.
saan po kayo nag pagawa ng steemgigs logo nio po?
Thank you for the reply in advance

Congratulations! Your post has been chosen for the SteemPH UAE : Daily Featured Posts | 25 March 2018.

Big thanks @steemph.uae more power and God bless us all.