Body modificationsteemCreated with Sketch.

модифікація тіла

якби ви були представником розвинутої цивілізації, то як модифікували б тіло при відвідуванні диких світів типу Земля?

 1. великі вуха
 2. зябра
 3. змієм
 4. ікла
 5. копита
 6. крила
 7. багатоокість
 8. невидимка
 9. стрибучість
 10. роги
 11. смерч
 12. суперніс
 13. хвіст
 14. хобот
 15. цілий динозавр
 16. 2 хуя
 17. 4 лапи
 18. 6 лапок
 19. восьминіг
 20. дельфін

if you were a representative of an advanced civilization, then how would you modify your body when visiting wild worlds like Earth?

Sort:  

тучкой, вовсе не ведмедем

6-крылым 7-хуем

это по-христиански, пра любовь

и бороду не забьіть

как у единого Дедмороза

не, шо-нить молодёжное некосматое

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19401.59
ETH 1098.99
USDT 1.00
SBD 2.89