MODELİSTLİK NEDİR?

in #fashion2 years ago (edited)

modelist.jpg

Çeşitli giyim ve tekstil ürünlerinin özgün tasarımları yapıldıktan sonra, bunların kalıplarının çıkarılması ve modelleme aşamasının sürdürülmesi konusunda çalışan kimseler modelist olarak adlandırılır.

Modelistlik moda tasarım sektörünün oldukça önemli bir parçasıdır. Modelistler, o ana dek fikir aşamasında olan tasarımın ilk defa üç boyutlu bir şekilde somutlaştırma işlemini gerçekleştirerek tasarıma boyut katarlar ve arzu edilirse seri bir biçimde üretilebilecekleri şekle getirirler. Modelistlik nedir sorusunun kısaca özetlenmiş yanıtı, tasarlanan tekstil ürününün seri üretime geçilebilmesi amacıyla kalıbının çıkarılması ve üretilebilir hale getirilmesidir. O ana dek teoride var olan tasarımın pratiğe dökülmesini sağlamaktır.

Teknik çizim bilgisi sahibi olması gereken modelistler, bilgisayar ortamında modelleme yapabilecekleri gibi bazen drapaj tekniği ile de çalışabilmektedirler. Canlı ya da cansız manken üzerinde kalıbı çıkarılacak giysinin hazırlanması olarak tanımlanan drapaj, giysi üretiminin en önemli kısmı olan modelleme aşamasında kullanılmaktadır. Modelistlik.gen.tr üzerinde de inceleyebileceğiniz üzere etek, bluz, elbise ve benzeri giyim ürünlerinin kalıplarının çıkarılması ve seri bir şekilde üretime başlanabilmesi için en önemli aşama modellemedir. Modelistlik yapılabilmesi için dikim, kesim, kalıp çıkarma, ölçüm ve benzeri kazanımlara sahip olunması gerekmektedir.

MODELİSTLİK KURSU

Bir modelistin sahip olması gereken temel bilgileri edinmesi amacıyla alması gereken eğitimler modelistlik kursu aracılığıyla sağlanmaktadır. Hazır giyim ve benzeri sektörlerde modelist olmak için belli standartlara sahip bir eğitim alınması gerekmektedir. Modelistlik.gen.tr üzerinden erişim sağlayabileceğiniz modelistlik kurslarını tamamladıktan sonra yeterlilik sınavlarına katılmanız ve sertifikalı bir modelist olmanız mümkündür.

MODELİSTLİK KURSUNA GİTMEK

Bu sınav Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Modelistlik kursu, bir modelistin meslek hayatında ihtiyaç duyacağı temel edinimler olan, dikiş, teknik çizim, çeşitli giyim ürünlerinin kalıbını çıkarma, elde ya da bilgisayar üzerinde modelleme yapma, kalıpları insan vücuduna uygun hale getirme gibi farklı aşamaları içermektedir.

Kadın vücut tipi, erkek vücut tipi, çocuk vücut tipi ve farklı giysi türleri için kalıp çıkarma işlemi yapması gereken modelistler, bunun için her türde şablona uygun çalışabilecek eğitim yeterliliğine sahip olmalıdırlar. Bu da ancak bir modelistlik kursuna gitmek aracılığıyla mümkün olmaktadır.

Tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan modelistlerin modelistlik maaşları nı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 41591.92
ETH 2237.18
USDT 1.00
SBD 5.17