vonveur (versifex poem #15)steemCreated with Sketch.

in #eur11 months ago

eraar zij vlar wielal bensverzeun detvleifspi
van ans wel mar lautak reksgezaat kellins
van ak voor rens meumut vefopvees bloksvadur
javan ep brep deetel mechontroop distreur
asuus o kil buikep dumsrediek hemsheur

ofeets zij des bleutel fensonmeens hunfeifspi
met et als den neelit pekgenees smatsstins
bek wat dik baases flichgegief vlenhadur
een on ooit zep vaaren nononloom vonveur
geuk dat spes schaunes zesfiems desjeur

iduirs in men spaachel demsontweers himbeifspi
geit aan pror daatets lesgreep bessins
dom a nal woepip prefgedraaps smatfadur
veral ja ben zeensan sanloom vensweur
ik ep hij prat hoechen difbedaum slumszeur


This is a poetry account now. Read my blog posts on Hive.