Jak pozyskać CLO (Callisto) AirDrop Ethereum Classic [ Hard Fork ] 1ETC : 1 CLOsteemCreated with Sketch.

in etc •  last year 

By otrzymać CLO 1:1 z ETC wystarczy trzymać je w bloku 5500000 na adresie do którego macie klucze prywatne.

Obecny blok można sprawdzić na https://gastracker.io/

Osobiście trzymam ETC na https://www.myetherwallet.com/

MyEtherWallet

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak można je przelać teraz na giełdę?

Już jesteśmy po bloku 5500000

Jeszcze nie ma mainnet.

Czy to jest osobny blockchain?

Dzieki

Dzięki

kurrrr...... przegapilem :/

Czemu ja nic z tego nie rozumiem? Patryk za mało mnie jeszcze edukujesz hah :P

Congratulation

Today one year ago you joined SteemIt
Thank you, for making SteemIt great and Steem on for more years to come!

(You are being celebrated here)

Congratulations @k0dlaty! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

Upvote this notificationto to help all Steemit users. Learn why here!