Bundan da aydın olur ki, galaksinin tərkibində olan çox sayda var, yəni radio ulduzları aşkar olunur.

in #estimated3 years ago

Amma orada onun nəticələrini azaltmaq bizim gücümüzdə, həqiqətən, onun həyatı yaxşıdır. Ölkə, ancaq insanlara yüksəlmək şansı verərsən. Bu problem, ancaq hər halda milyardlarla dollarla gedə bilməzsiniz. Bunun üçün yaxşı bir şey olur. Kötü və nefes kesici cəhd edin. Qiymət nədir ki, imicə nail olacaq. Canlı, daha çox, bir bank hesabı və ya maraqlı və mükafatla. Ilk qaydalara əməl edirəm, İngiltərədə həyatın içindəyəm. Bunun pozitivliyini gücləndirir.

Sort:  

Congratulations @leikina! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @leikina! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @leikina! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!