ေရေမ်ာ ကမ္းတင္မ်ား အလိုမရွိ။

in #esteemmyanmar6 years ago (edited)

image
Credit:photo


Tin Nyunt
အရပ္သားဘဝ စိတ္နာေအာင္လုပ္ၾကသူေတြ
ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူကေတာ့ သမၼတ႐ံုး အပါအဝင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိေပါင္း (၅၄၁ ဦး) ရွိတယ္လို႔ ေျပာ လိုက္ၿပီဗ်။ ေျပာခ်င္လို႔ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးလို႔ေျပာရတာပါ။
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲကို တပ္အဖြဲ႔အစည္းထဲက လူေပါင္း ၅၄၁ ဦး ဝင္ၿပီးေတာ့ ေနရာယူလိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားသလဲ။
ရွင္းေနတာပဲဗ်ာ။ အရပ္ဘက္က ပညာရွင္ ၅၄၁ ဦး ေနရာေပ်ာက္သြားရေတာ့တာေပါ့။ ငါတပ္က လာတာပဲ ဆိုၿပီး အျမင့္ဆံုးကုလားထိုင္ေတြေပၚ တက္ထိုင္လိုက္ေတာ့ အရပ္ဘက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါင္းျဖဴေအာင္ လုပ္ေနရသူေတြဟာ အဲဒီ ကုလားထိုင္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီး အလွမ္းေဝးကုန္ၾကရပါတယ္။
အလွမ္းေဝးတယ္ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးေဝးတာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ေဝးတာ။ ဌာနဆိုင္္ရာအထဲမွာ အဲဒီလို ေရာက္လာတဲ့ ေရေမ်ာကမ္းတင္ေတြကို ေပါင္းၿပီး စားႏိုင္တဲ့ေကာင္ေတြက ထပ္ဆင့္ရာထူးေတြတိုး။ တပ္ကလာလို႔ ဘာပညာမွမတတ္၊ လုပ္ငန္းလည္းမတတ္၊ အေတြ႔အႀကံဳလည္းမရွိလို႔ မေလးစားဘဲ ဂ႐ုမစိုက္ ေနသူေတြကေတာ့ ေခ်ာင္ထိုးခံရ။ ဒီလိုနဲ႔ တကယ္တန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္း ေတြမွာ ကပ္ေျမႇာင္ေတြနဲ႔ႀကီးစိုးၿပီး ပ်က္စီးခဲ့ရေတာ့တာပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးအေၾကာင္းေျပာရဦးမယ္။ သူက လွ်ပ္စစ္ဌာနမွာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးပါ။ တစ္ေန႔ သူ႔အထက္က အရာရွိဆိုၿပီးေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာ တဲ့ အရာရွိဆိုသူက ေျခတစ္ဘက္မပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြက လွ်ပ္စစ္ဌာနမွာ ႐ိုးသားစြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူပါ။ ရာထူးလည္းမတိုးဘဲ ဒီအတိုင္း ပင္စင္ ယူရမလိုျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔အထက္က သူ႔သားေလာက္ရွိတဲ့ ေျခတစ္ဘက္မပါသူက သူ႔အထက္ကိုေရာက္ လာေတာ့ ေပါက္ကြဲရၿပီေပါ့။
တစ္ေန႔ သူ႔အထက္က အရာရွိဆိုသူက သူ႔ကိုလာၿပီး အာဏာနဲ႔ခိုင္းေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္။
“ေဟ့ေကာင္ … ဓာတ္တိုင္ကို ဒီအတိုင္း ဖက္တက္ရတဲ့ ဘဝကတည္းက လွ်ပ္စစ္ဌာနမွာ အမႈထမ္း လာတာကြ။ မင္းလို အေခ်ာင္ေနရာ ရလာတဲ့ေကာင္ မဟုတ္ဘူး။ သတၱိရွိ္ရင္လာ … အျပင္ထြက္လိုက္ .. မင္းနဲ႔ငါ ဓာတ္တိုင္ ေပၚကို ေလွကားမပါဘဲ အတက္ၿပိဳင္မယ္။ မင္း နားမလည္ဘဲနဲ႔ ငါ့ကို ဘာမွ အမိန္႔လာေပးစရာ မလိုဘူး” လို႔ ေျပာၿပီး တစ္ခါတည္း အလုပ္က ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းထဲကိုပို႔တဲ့ မသန္စြမ္းအရာရွိက ၈၂ ဦးေတာင္ရွိတယ္လို႔လည္း ရာထူးဝန္က ဆိုေသးသဗ်။ ပိုၿပီးေတာ့ ခံရခက္တာက ရာထူးဝန္အေနနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို အရပ္ဘက္ထဲ ေခၚထားရသလဲဆိုတဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္။
(၁) လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ (၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအရ လစ္လပ္ေနလို႔ (၃) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တပ္မေတာ္ အရာရွိေတြကို ေခၚယူလိုတယ္လို႔ အရပ္ဘက္က အဆိုျပဳလို႔တဲ့ဗ်ာ။
ကဲ … ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ တပ္မေတာ္သားေတြေလာက္ေတာင္ မေတာ္လို႔ ရာထူး ဝန္ကေန ေတာင္းပန္ၿပီး ေခၚထည့္ရတယ္ဆိုတာ စိတ္အနာဆံုးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရပ္သားေတြဟာ ငတံုးေတြ လားဗ်ာ …
၁၂.၂.၂၀၁၆
February 12, 2016 at 8:42am · Public
Save

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51142.34
ETH 2965.52
USDT 1.00
SBD 4.24