တစ္​ယူသန္​

in #esteem6 years ago

မၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္တစ္ေလၽွာက္လုံးစိတ္ပညာတိုက္ႀကီးအႏွံ့အားလုံးအသက္အရြယ္မေရြးလူတို႔တြင္အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ ၾသစႀတီးယားစိတ္ပညာရွင္ဇီးဂမြန္ အားျဖင့္အဆိုျပဳထားတဲ့အစြန္းေရာက္သီအိုရီအျဖစ္ (၎၏ေခတ္သစ္အသြင္အျပင္အတြက္) စတင္ၿပီးမွ, ကလ်င္ျမန္စြာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအလုပ္မျဖစ္, ႏွင့္အတြင္းစိတ္ကူးမ်ား ၏မူလအျမင္ခ်င္းစိန္ေခၚႏွင့္ျငင္းခုံအသစ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသီအိုရီကိုစတင္တည္ေထာင္သူကသူ၏ေျမာက္ျမားစြာေနာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးခဲ့သည်။

image

ထိုကဲ့သို႔ေသာေနာက္လိုက္တစ္ဦး့ပညတ္သူ၏သီအိုရီအဘို႔အအေက်ာ္ၾကားဆုံးတဲ့ ႏွင့္စုေပါင္းသတိလစ္။ အျခားအေရးႀကီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ, ကမၻာႀကီးကိုယခုျဖစ္ေကာင္းလူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးႏွင့္အျခားေသာအၾကားလူသိမ်ားျဖစ္ေသာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားတစ္ဦးခြဲျခားေပးေတာ္မူ၏။ လူကန္လန္ႏွင့္ သူကလူႏွစ္ဦးကိုအမ်ိဳးအစားထဲသို႔က်ေလ့ေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။

extroverts ၏က်ေနာ္တို႔အမ်ားႀကီးသိရန္ပုံရသည္။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမွုကိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္လွုပ္ရွားမွုတစ္ခု အမ်ိဳးအစားေပၚအမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာင့္ဤသည္ကိုလည္းသူတို႔ကပိုေျမာက္ျမားစြာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္, ။ လူအမ်ားစုဟာ "ကင်ျ့" အျဖစ္ စဥ္းစားေလ့; လူကန္လန္ ႏွိုင္းယွဥ္, ေလ်ာ့နည္းသိသာႏွင့္အရွင္ေလ်ာ့နည္းနားမလည္ျဖစ္ၾကသည္။ လူကန္လန္ ပတ္သက္. ေပၚျပဴလာထင်မွားသူတို႔က, အေအး ႏွင့္တြန္႔ဆုတ္စာအုပ္ပိုးေကာင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအမွန္တရားကေနမဆိုထပ္မံမျဖစ္နိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုပုံမွန္ နဲ႔ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစရိုက္မ်ားလူကန္လန္အပိုင္အဘယ္အရာကိုမွာပိုမိုနီးကပ္စြာၾကည့္ၾကရေအာင္။

လူကန္လန္အေၾကာင္းကိုအမ်ားဆုံးက်ယ္ျပန္႔ဒ႑ာရီတစ္ခုမွာသူတို႔အျခားလူမ်ားအခါတိုင္းတတ္နိုင္သမၽွအတူမည္သည့္အဆက္အသြယ္ထြက္ေျပးလာသူမေရာမေႏွာနေတတ်ေသာရေသ့ျဖစ္ပါတယ္။ လူမွုေရးအဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္အတြက္စြမ္းအင္ရဖို႔နဲ႔သူတို႔တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္အခါကသုံးျဖဳန္းေသာ္လည္း, လူကန္လန္, ဆန႔္က်င္ေပၚ, အထီးထီးေနျခင္းအတြက္စြမ္းအင္ရဖို႔ႏွင့္သုံးျဖဳန္း: ဒီေၾကာင့္လူကန္လန္ႏွင့္ ရွိစြမ္းအင္စုေဆာင္းႏွင့္ျဖဳန္း၏ယႏၲရားမ်ားအတြက္အေျခခံျခားနားခ်က္ရန္ျဖစ္ပါသည္ က ႏွင့္သူတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အတူအျပန္အလွန္အခါ။ အထီးထီးေနျခင္း၌ဆုံးရွုံးအျဖစ္တစ္နည္းအားျဖင့္လူကန္လန္အၾကမ္းဖ်င္းတူညီမွုႏွုန္းမွာဆက္သြယ္ေရးစဥ္အတြင္းစြမ္းအင္ရွုံးသည္။ မ်ားစြာေသာလူကိုယုံကဲ့သို႔ခပ္သိမ္းေသာအခ်ိန္မဟုတ္ေပမယ့္ေနသမၽွကာလပတ္လုံးသူတို႔အသစ္ေသာလူမွုေရး ကအတွက် ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္အျဖစ္မ်ားအတြက္: လူကန္လန္တစ္ဦးတည္းျဖစ္ျခင္းႀကိဳက္တတ္တဲ့အဘယ္ေၾကာင့္ဒီအျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားအတြက္တစ္ႂကြင္းေသာအရာရွိသည္ဖို႔အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူထြက္ဆြဲထားဒါမွမဟုတ္ေပ်ာ္စရာႏွင့္စိတ္လွုပ္ရွားဖြယ္လွုပ္ရွားမွုအတြင္းထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္ေနစဥ္, လူကန္လန္, ဖတ္ရွုျခင္းသီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း, ဝါသနာျမားတွင်ပါဝင်ခြင်း, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔စိတ္ဝင္စားဖို႔ကိုရွာေဖြသမၽွစဥ္းစားျခင္းျဖင့္သူတို႔ရဲ့အတြင္းစိတ္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ။ ဒါေၾကာင့္ "အျပည့္အဝျဖင့္တရားစြဲဆို" လူကန္လန္ ကလူကေနသိပ္ကြဲျပားျခားနားေနၾကသည္မဟုတ္: သူတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူေပ်ာ္စရာႏွင့္အသုံးစရိတ္အခ်ိန္ရွိျခင္း, ကိုခ်စ္, ဒါေပမဲ့သူတို႔ အားလပ္ခ်ိန္ ယူ. , ပိုေကာင္းတဲ့အထီးထီးေနျခင္း၏အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကာလသည္းခံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

image

မိတ္ေဆြစကားေျပာေသာ: လူကန္လန္မ်ားေသာအားျဖင့္ကသူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းပိုမိုဇီဇာႏွင့္ပိုင္ထိုက္ေသာျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ သို႔မဟုတ္ထီေလးစားျပဳေသာေၾကာင့္ဤသည္မၽွမက, မဟုတ္ဘဲ, လူကန္လန္, ပိုမိုနက္ရွိုင္းရွည္လ်ားေသာ-တည္ျမဲႏွင့္ ထက္ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရွိေသာဆက္ဆံေရးရွာေလ့ရွိပါတယ္။ လူကန္လန္ အျဖစ္နည္းတူေကာင္းေသာလူသစ္ႏွင့္အတူရနိုင္ေပမယ့္သူတို႔ကလူကသူတို႔ကိုရန္နီးစပ္ရဖို႔, သာေသာသူတို႔သည္အမွန္တကယ္ယုံၾကည္မွု လူတို႔ႏွင့္အတူဘြန္းႀကိဳက္တတ္တဲ့ခြင့္အေၾကာင္းပိုမိုသတိထားျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာလူကန္လန္အေရအတြက္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရး၏အရည္အေသြးပိုႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာတရားမၽွတတဲ့ျဖစ္တယ္, ဒါသူတို႔ကြဲျပားျခားနားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္နက္ရွိုင္းေသာအတြင္းစိတ္ကမၻာႏွင့္လူမ်ိဳးကိုရွာေလ့ရွိပါတယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64252.58
ETH 3495.24
USDT 1.00
SBD 2.50