စာအုပ်​နှင်​့ရုပ်​ရှင်​

in #esteem5 years ago

တ်ကူးယဉ်တတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံပြင်တွေထုတ်လုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဆုံးမဲ့များမှာတဦးတည်းစာပေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သိပ္ပံဝတ္ထုစာရေးဆရာရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုမှာဖော်ပြထားတဲ့သို့သော်မဖြစ်နိုင်တာအရူး, ဒါမှမဟုတ်မယုံနိုင်စရာကမ္ဘာရေးသားသူပါရမီလျှင်သူသို့မဟုတ်သူမအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုအဘို့ကိုမှန်ကန်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဘတ် ထိုကဲ့သို့သောသခင်တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ "," "အဆိုပါရုပ်သေးမာစတာ" က ၏နိုင်ငံသားပုက အတွက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သူ၏အမွေကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်သူအနောက်တိုင်းလောကရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေဖြစ်ကောင်းခက်ခဲသည်, ဒါမှမဟုတ်ကဲ့သို့သောလက်ရာကိုဖတ်ရှုရှိသည်မဟုတ်မညျ့သူ , "နှင့်အခြားသောသူများ။
ဖြစ်ကောင်းအနောက်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်လူတိုင်းရင်းနှီးကျွမ်းသောခေါင်းစဉ်: စစ်မှန်သောအစွန်းရောက်ဂန္ဖြစ်လာသည်တဝတ္ထု, သို့သော်, ရှိပါသည်။ မူရင်းပုံပြင် ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်တစ်နှစ်အကြာတွင်အကောင်းဆုံးဝတ္ထုများအတွက် သည့်ဟူဂိုဆုကိုယူဆောင်ခဲ့သည်။ ပိုနေတဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရာစုလွန်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာ၌ရေးထားခဲ့တာဘဲလျက်ရှိနေသော်လည်း, နေဆဲကပေါရာဏမကြည့်ပါဘူးအသက်အရွယ်-အဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲစာအုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, တက အတွက်အဖြစ်အစေခံသောသူတို့ဝတ္ထုတွေထဲက, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဂန္ဒဇာတ်ကြောင်းအမွေခံရသောစာရေးဆရာများ၏အငယ်သားစဉ်မြေးဆက်မှတစ်ဦးလမ်းပြမြေပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဟုစာပေနောက်ဆက်တွဲရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါဒါပေမယ့်ဝတ္ထုပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့အများအပြားရုပ်ရှင်ရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့, သုံးမျက်နှာပြင်ဗားရှင်းရှိခဲ့ပေမယ့်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, ဒါနှိုင်းယှဉ်၏မျက်နှာကို ထောက်. , ငါတို့ကိုမယ့်တဦးတည်းရုပ်ရှင်အတူဝတ္ထု ကြကုန်အံ့။

image

"ဂျော်နီ" ရီ: အဆိုပါစာအုပ်ကိုယ်တိုင်ကအဓိကဇာတ်ကောင်ကိုယ်စားစစ်ရေးသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၏အမျိုးအစား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေတစ်ဦးကပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သူမဲပေးရန်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်လာမှလက်ျာဝင်ငွေနိုင်ရန်အတွက်စစ်တပ်၏ရာထူးဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ (ကစာအုပ်ထဲတွင်အမည်ရှိအတိုင်း, သို့မဟုတ်မှ ကမ္ဘာမြေ၏လူဦးရေမှာဖော်ပြထားတယ်စစ်တပ်ကိုအထက်တန်းလွှာကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ချုပ်, တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားဒီမိုကရေစီတွင်နေထိုင်သည်။ အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လူတိုင်းလူထုအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝစကေးခံစားနိုင်သော်လည်းသာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကထောက်ပံ့ငွေအလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှင်အလွန်ကြီးစွာသောတာဝန်နှင့်အတူလာ။ တဦးတည်းတဦးတည်းကသည်းခံနိုင်သကျသပွေရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာနိုင်ငံသားမရှိဘဲသူတို့အားယုတ်ညံ့မည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ: ဆန့်ကျင်ပေါ်, လူ့အဖွဲ့အစည်းဆင်ခြင်ဖွဲ့စည်းအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်ပင်ဒီတရားဝင်မှုမရှိဘဲ, ဘဝသည်ကောင်းအဖြစ်လူတိုင်းမတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်လို၏။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရီကသူသည်ဤအခွင့်အရေးကိုလိုလားဆုံးဖြတ်သူအခက်အခဲတွေအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်, ဒါသူမိုဘိုင်းခြေလျင်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ သူသည်စစ်တပ်တွင်အမှုထမ်းဆောင်နေစဉ်သူတို့ကစာအုပ်ထဲတွင်ရည်ညွှန်းကြသည်အဖြစ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်, ဒါမှမဟုတ်ချို့ယွင်းမှုများတဲ့ပြိုင်ပွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဒါ, ရ

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 4.19% upvote from @emperorofnaps courtesy of @zinnech!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

This post has received a 36.36 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26275.38
ETH 1587.57
USDT 1.00
SBD 2.25