ပထမဆံုးအလုပ်

in #esteem5 years ago

လူတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်: အတှေ့အကွုံမြားတစျခုရဲ့ ထဲမှာမီးရှို့သောကြောင့်သင်သည်အခြားရာထူးဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောအလေ့အကျင့်ပေးသည်, ထိုသို့ပိုက်ဆံ၏တန်ဖိုးကိုအကြောင်းသင့်သင်ပေးတယ်။ ၏သင်တန်းကျွန်ုပ်တို့ငယ်ရွယ်အခါ, ဟင်းလျာများသန့်ရှင်းရေးကိုဖုနျစုနှင့်ရေချိုးခန်းလုပ်နေတာနဲ့တူ, အိမ်ပတ်ပတ်လည်အလုပ်အကိုင်များပြုပါ, ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံဘို့အခြားသူတွေအလုပ်လုပ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခံစားမှုချွတ်ပေးသည်။

image

ကျွန်မအကြောင်းကိုတဆယ်ခြောက်နှစ်ရှိသောအခါကျွန်မအကြိုက်ဆုံးခညျြအနှောထံမှအယ်လ်ဘမ်ကိုဝယ်ချင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါမဆိုပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကဘယ်နေရာမှာများထဲကငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးရန်လူအမျိုးအစားမဟုတ်ကြ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အလုပ်အတွက်အိမ်မှာပြုသောအမှု။ ငါလိုချင်ဂီတဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အလုပ်ရှာကြရတယ်။

ဒါကြောင့်ကျနော်မြို့ပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်ငါ့ကိုပေးနိုငျသူအဖြစ်မေးလိုက်ပါတယ်။ ငါမလမ်းပေါ်အလင်းအိမ်အတူအတော်လေးသေးငယ်သော မြို့အတွက်အသက်ရှင်နှင့်ခဲမဆိုလူဦးရေ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အရပ်ကွက်အတွင်း, မေပယ်, ၎င်းတို့၏ကိုက်အတွက်အကူအညီလိုအပျကွောငျးကိုလုံလောက်စွာလူတွေ, အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ, ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ရပ်ကွက်အတွင်း, မစ္စစ် အတွက်သိတယ်အသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့သွားလေ၏။ သူမသည်ရှစ်ဆယ်ကျော်နှစ်အရွယ်မှာနှင့်တော့ဘူးသူမ၏ဥယျာဉ်ကိုလေ့နိုင်ဘူး။ သူမသည်ပန်းပွင့်တစ်ဦးမြက်မြက်ခင်းများနှင့်အချို့သောခရမ်းချဉ်သီးအပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအလုပျအတှကျသူမ၏မေးရန်လုံလောက်အောင်ရဲစွမ်းသတ္တိတည်ဆောက်ခြင်း, သူမ၏တံခါးကိုလာခေါက်တယ်။ သူမသည်အမှန်တကယ်သူမရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအကူအညီလိုအပျသောအဖြေသည်။ သူမသည်ငါအလုပျအတှကျရလိမ့်မယ်ပိုက်ဆံပမာဏကိုဆွေးနွေးရန်ခဲ့ပါဘူး။

ပထမဦးဆုံးအလုပ်ပေါင်းပင်ဆွဲထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါအမြှုပ်ကာကွယ်အတူအကြှနျုပျဒူးပျေါမှာတယ်နှင့်သူမ၏ရှေ့ခြံနှင့်အိမ်နောက်ဖေးအတွက်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းပေါင်းပင်ဆွဲထုတ်လာတယ်။ ဒီငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်ပြီးနောက်သူ့ကိုငါမြက်ခငဒီငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်ပြီးန ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့အဘို့ကြီးကငါ့ကိုနှစျနာရီခနျ့ကိုယူ။ ငါသည်သင်တို့ကို $ 5 တစ်နာရီပေးတော်မူမည် "ငါပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူမ၏အများကြီးမေးခဲ့တယ်, သူကဆိုသည်။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးလူတွေကိုဒီရက်ပေးဆောင်နေကြမသိရပါဘူး။ "ဒါဟာကျွန်မပေးဆောင်ရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ငါအလုပ်တစ်ခုခဲ့ထင်

Sort:  

You got a 4.46% upvote from @emperorofnaps courtesy of @zinnech!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

This post has received a 1.74 % upvote from @booster thanks to: @zinnech.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zinnech from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 11.69 % upvote from @boomerang.

Congratulations @zinnech! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 26889.42
ETH 1650.74
USDT 1.00
SBD 2.22