ชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นไฟที่เกิดจากสภาพแวดล้อม The Class B โฟมออกแบบเชื้อเพลิงเผาใน

in #esteem5 years ago

น้านี้โดยไม่ต้องต่อสู้ไบโอโฟม WowBox นำเสนอให้กับแฟน ๆ

วิธีการที่ใช้ในการฆ่าไฟบางสิ่งบางอย่างได้รับการยอมรับโดยทั้งหมดประชาธิปไตย แต่ไฟไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นที่ไม่ใช่น้ำสามารถฆ่าเช่นเดียวกับอันตราย เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ไบโอโฟม (เรียกว่า) โฟมดับเพลิงคิดค้นโลชั่นที่จะดับไฟเริ่มต้น

ผลการดำเนินงานหลักของไบโอโฟมถูกเผาไหม้รอบขอบตัดออกซิเจนและไฟไม่สามารถเผาไหม้สามารถสูบบุหรี่ควบคุม ไบโอโฟมประกอบด้วยหลายชนิดของวัตถุดิบในการสั่งซื้อที่จะกลายเป็นของเหลวซึ่งละลายในตัวทำละลาย (ของเหลว) เกลือ (เกลือ) เกี่ยวกับการยับยั้งการกัดกร่อน (ยาเสพติด) ส่วนใหญ่ဖြင့်ပါဝင်

ไบโอโฟมโลชั่น 2 บังเอิญได้รับมอบหมายให้ Class A โฟมและ Class B โฟม 2 กลุ่ม Class A โฟมได้รับการพัฒนาสำหรับไฟไหม้ป่าที่มีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นไฟที่เกิดจากสภาพแวดล้อม The Class B โฟมออกแบบเชื้อเพลิงเผาในภาคเอกชน

ถ้าคุณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ในด้านที่ไม่คาดคิด Class A โฟมจะกลายเป็นก่อให้เกิด

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16814.63
ETH 1229.91
USDT 1.00
SBD 2.09