เชื้อเพลิงที่เผาไหม้ในด้าน

in #esteem5 years ago (edited)

ว่า) โฟมดับเพลิงคิดค้นโลชั่นที่จะดับไฟเริ่มต้น

ผลการดำเนินงานหลักของไบโอโฟมถูกเผาไหม้รอบขอบตัดออกซิเจนและไฟไม่สามารถเผาไหม้สามารถสูบบุหรี่ควบคุม ไบโอโฟมประกอบด้วยหลายชนิดของวัตถุดิบในการสั่งซื้อที่จะกลายเป็นของเหลวซึ่งละลายในตัวทำละลาย (ของเหลว) เกลือ (เกลือ) เกี่ยวกับการยับยั้งการกัดกร่อน (ยาเสพติด) ส่วนใหญ่ဖြင့်ပါဝင်

ไบโอโฟมโลชั่น 2 บังเอิญได้รับมอบหมายให้ Class A โฟมและ Class B โฟม 2 กลุ่ม Class A โฟมได้รับการพัฒนาสำหรับไฟไหม้ป่าที่มีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้นไฟที่เกิดจากสภาพแวดล้อม The Class B โฟมออกแบบเชื้อเพลิงเผาในภาคเอกชน

ถ้าคุณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ในด้านที่ไม่คาดคิด Class A โฟมจะกลายเป็นก่อให้เกิดผลเสียที่จะระมัดระวัง

ในไม่ช้าก็จะควบคุมสุดท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกองไฟเรืองแสงมีส่วนร่วมเกี่ยวกับไบโอโฟม

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16841.33
ETH 1230.67
USDT 1.00
SBD 2.15