Berbagi Rezeki di Bulan Rahmat

in #esteem5 years ago (edited)

Sahabat steemians yang di rahmati Allah.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin berbagi dengan sahabat steemians semua di bulan yang penuh berkah dalam berbagi rahmat dengan sesama insan di setiap rezki yang ada pada kita meskipun hanya dengan secuil sekecil apapun dari diri kita. Apalagi di bulan yang penuh berkah sedikit rezki akan dilipat gandakan oleh sang maha pemberi rahmat.

IMG_20180602_184239.jpg

IMG_20180602_184232.jpg

Berbicara mengenai rezki, hari ini kami ada sedikit kemudahan makanan sehingga kami dapat berbagi rahmat dengan sahabat-sahabat semua dalam menjalankan ibadah kepada sang maha kuasa.
Dalam beribadah kepada tuhan yang maha esa, memberikan makanan juga termasuk kedalam salah satu ibadah jenis sedekah.

IMG_20180602_184247.jpg

IMG_20180602_195831.jpg

Dibalik semua apa yang kita punya tidak akan bermanfaat jika hanya dengan mementingkan diri sendiri semata sedangkan orang lain berada dalam kesusahan. Maka dari itu berbagilah selagi masih ada kesempatan yang masih dianugerahkan kepada kita.

IMG_20180602_195824.jpg

Selain dari berbagi makanan dalan berbuka, ini juga merupakan suatu ajang untuk menjalin silaturrahmi dengan sesama insan. Dengan adanya silaturrahmi maka kita bisa dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi dan dapat mengenal antara satu dengan lainnya.

IMG_20180602_195813.jpg

Hanya ini postingan saya hari ini mengenai berbagi rezki semoga saja ini menjadi bahan renungan untuk diri kita sendiri.

Terima Kasih, Salam @war-tp

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26885.43
ETH 1861.14
USDT 1.00
SBD 2.11