ညီမေလး အတြက္.. ကိုကိုေပါ့ ။ အယ္လဲ့

in #esteem4 years ago

image

တိမ္ေတြျပာေနဖို႔မလိုဘူး
မိုးေတြရြာေနဖို႔မလိုဘူး
ညီမေလးျပံဳးေနဖို႔ပဲလိုတယ္။
ဒီေလာက္ဆို ကိုကို႔ရာသီဥတုသာယာတယ္။

ကိုကို႔ကမ႓ာႀကီးက ၅ေပမျပည့္ဘူး
ျပသနာမရွိဘူး
ဒီတစ္ဘဝစာ ေကာင္းေကာင္းလံုတယ္
ညီမေလးကို ကိုကိုခ်စ္တယ္။

ကိုကိုလို႔တစ္ခါပဲေခၚပါ
ဖူဂ်ီေတာင္ႀကီး ညီမေလးအိမ္ေရွ႕ပို႔ေပးမယ္
ခ်ယ္ရီပန္းေတြညီမေလးမ်က္ႏွာက်က္ကပ္ေပးမယ္
Selfileဆြဲပါ ကိုကို႔ကိုအာဘြားေပးပါ။

႐ိုး႐ိုးေလးကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခ်ိန္ေတြတိုင္း
တိုးတိုးၿပီး ကိုကို႔ကိုခ်စ္ပါ
သံသရာပါမယ့္ထီးကေလးဟာကိုကိုေပါ့
ေနပူရင္ေဆာင္းဖို႔
ညီမေလးႏူတ္ခမ္းေလးကိုရန္ရွာတဲ့အခါ ကြယ္ဖို႔။

ကယ္လီဖိုးနီးယားက lavender ကြင္းႀကီးကအစ
အိမ္ေရွ႕ကစံပါယ္႐ုံေလးအဆံုး
ညီမေလးျပံဳးဖို႔ ကိုကိုဖန္တီးေပးမယ္
ကိုကို႔ကမ႓ာႀကီးမွာ ဒီလိုဖန္ဆင္းႏိူင္တာေတြရွိတယ္။

သတၱိေတြသိပ္ရွိတဲ့အခါ
ကိုကို႔ကိုမခ်စ္ေတာ့ဘူးေျပာပါ
ထိန္ပင္ ေရေဝး တစ္ခုခုေရြးခြင့္ရွိမယ္
ငါးမိနစ္အတြင္း အေလာင္းျပက်ေစရမယ္
ကိုကိုက ဒီလိုခ်စ္တယ္။

Sort:  

You got a 15.87% upvote from @sureshot courtesy of @min2thant!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18875.06
ETH 1297.03
USDT 1.00
SBD 2.44