Meu Kawen

in #esteem2 years ago

Bek Le neupike Keu Aneuk Dara.
Meuh 2juta Hargajih tengku.

image

image

image

Lebeh Get Jinoe Neumita Janda.
Bek Le neupike Keu Aneuk Dara.
Meuh 2juta Hargajih tengku.
Lebeh Get Jinoe Neumita Janda.
Koen Sama Rasa Atanyan Tgku.
Meunyoe Meukawen Ngoen Aneuk Dara
Acie Neukira Padum beh Tgku.
Jelamai Mantoeng17 Taba
Golom Takira Asoe Kelembu.
Puloem Meupesta Sie Lumoe Raya
Hansep Ploeh Juta O'h geu peulaku.
Tamah Seunalen Boeh Ija Sutra
Pue Loem Sidara Ka aneuk Tgku.
Nyoe Tameu Kawen Ngoen Inoeng Janda. Sep 2juta Kadinan Dumpue.
0'h Lheuh tajoek peng Ka 2juta.
malam selasa Jeut Kachuk Lajue..Koen Sama Rasa Atanyan Tgku.
Meunyoe Meukawen Ngoen Aneuk Dara
Acie Neukira Padum beh Tgku.
Jelamai Mantoeng17 Taba
Golom Takira Asoe Kelembu.
Puloem Meupesta Sie Lumoe Raya
Hansep Ploeh Juta O'h geu peulaku.
Tamah Seunalen Boeh Ija Sutra
Pue Loem Sidara Ka aneuk Tgku.
Nyoe Tameu Kawen Ngoen Inoeng Janda. Sep 2juta Kadinan Dumpue.
0'h Lheuh tajoek peng Ka 2juta.
malam selasa Jeut Kachuk Lajue.....