ရင္မွာခံစား

in #esteem6 years ago

နှလုံးသားများ, ဒုက္ခအလယ်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့နှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်ရကြလိမ့်မည်
ထိုပရောဖက်နှင့်တကွ, သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုစိမ်းလန်းနေရမည်မဟုတ်ပေမယ့် "ကြောင်း image
အသီးစပျစ်နွယ်ပင်၌ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မဟုတ်; သံလွင်၏လုပ်အားပြတ်လိမ့်မည်
နှင့်လယ်ကွင်းမျှအသားလိုက်လျောရလိမ့်မည် သိုးစုကိုမှပယ်ရှင်းရမည်
ခေါက်လျက်, တင်းကုပ်၌နှားမရှိရလိမ့်မည် သေးဝမျးမွောကျကွလိမျ့မညျ
သခင်ဘုရား၌၎င်း, မိမိတို့ကိုကယျတငျတျောသောဘုရားသခငျကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်။ "(ဟဗ။
ဒီဆန့်ကျင်, လျှင်, ငါတို့သည်သမ္မာတရားကိုယောင်ဆောင်ခြင်းနှင့်, ထိုအောက်မှအသကျရှငျမပေး
အာဏာနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက, အမှလွဲအသီးအပွထုတ်လုပ်နေကြ
၎င်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း, ကိုယျ့ကိုယျကိုထောကျပံ့ဖို့ယောက်ျား၏တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုကိုး စား. ,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမြို့သားအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူသည်စောင်ရန်းကိုဖယ်ရှားအဘယ်သူသည်
မိမိအစပျစ်ဥယျာဉ်မှ၎င်း, အကြောင်းပြချက်အားဖြင့်ခြေကိုနင်းခြင်းအားပေး၏
ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်ရိုင်းစပျစ်သီး၏, မပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲ (။ ဟေရှား
နှင့်ဆိုပါက, ဆိုး၏ဆုံးအဘို့နှင့်ထပ်မံမြှင့်တင်
မိမိဘုန်းအသရေတော်မူပေါ်ထွန်းတော်မူမည်ကိုပင်ဆိုးဆိုးရွားရွားမြေကြီးသည်တုန်လှုပ်ဖို့, အဘယ်သူသည်
ထို့နောက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, ကိုနိုငျသလဲ
ငါတို့သည်သင်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်ညီအစ်ကိုတို့, ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌, ကျန်ကြွင်း။
(တိုင်အောင်တဆယ်လေးသူငယ်ချင်းများအားဖြင့်လက်မှတ်ထိုး။ )
ကျေးကျွန်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှဆွေမျိုးအရေးအသားလုပ်ဖို့ Scrupling တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်
ငါဒါထငျရှားရှိသည်သောငါ့အားသေးသေးငယ်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏နည်းလမ်းများ
ငါ့ကိုယ်ပိုင်ငါကအကောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြမှယူဆသောဘေးဖယ်ထားမည်ခံစားခဲ့ရ
သူတို့ကို။ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်တဲ့သူကုန်စည် နှင့်လက်လီရောင်းသူများ,
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအဘို့, သဘာဝကသူတို့၏ကောင်းသော-အလိုတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုရှိပါသည်
ဖောက်သည်; မဟုတ်ကလူပျိုတို့ကိုမဆိုအောက်တွင်ဖြစ်ရန်အဘို့အသာယာသောအရာဖြစ်ပါသည်
သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလူတို့စီရင်တော်မူခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးသားမှုကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုအပ်ချက်နှင့်
အထူးသဖြင့်ကဲ့သို့သောပိုမိုတရားမျှတဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ နက်ရှိုင်းအမြစ်တွယ်အကောက်ခွန်,
မှားယွင်းနေသော်လည်းအလွယ်တကူပြောင်းလဲကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လူအပေါင်းတို့၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်
သူတို့သေချာပေါက်သိကြသောအရာများတွင်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သူတို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက
ငါကုသိုလ်ဖြစ်တစ်ဦး negro နှင့်အတူကောင်းစွာသိကျွမ်း, အကျိုးပြုလူကို,
ကျွန်အဖြစ်သူ၏မိသားစုထဲမှာသူ့ကိုစောင့်ရှောက်အချို့အခြေအနေတွေအောက်မှာ, ယုံကြည်,
အဆိုပါ ရဲ့ကောင်းသောထက်မကအခြားရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်; ဒါပေမယ့်လူကိုလူအဖြစ်,
သူ့နောက်မှာဖြစ်လတံ့သောအရာကိုမသိ, မသူမဆိုအာမခံချက်တော်မူပြီ
မိမိသားသမီးပညာနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်စုံလင်မှီပါလိမ့်မယ်
ထိုကဲ့သို့သောပါဝါကျင့်သုံးမှမှန်ကန်စွာလိုအပ်သော; ဤအရပ်မှက, ငါ့ကိုရန်ရှင်းပါတယ်
ငါတံ့သောအချို့အတွက်ရေးဆွဲနေကြသည်ရှိရာစာရေးဖြစ်မမှတ်အပ်
ကလေးများဘဝကာလအတွင်းအခြားသူများကိုကျော် ales သခင်ဖန်ဆင်းနေကြသည်။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twomm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44