My lovely suster with my handmake dresses (ဘယ္လိုလုပ္လဲ)

in #esteem6 years ago (edited)

ငါသည်သူ၏သဘောထားမှတ်ချက်၏တရားမျှတမှုမြင်လျှင်, ထိုအရပ်မှပိုပြီးအာရုံစိုကျကြီးပြင်း
စာအရေးအသားအတွက်ထုံးစံငှါ၎င်း, ကွိုးစားအားထုများနှင့်တိုးတက်မှုမှစိတ်ပိုင်းဖြတ်။
image
နှင့်ဤအချိန်ထွက်ငါပရိသတ်တစ်ဦးထူးဆန်းအသံအတိုးအကျယ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ က
တတိယဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရှေ့တော်၌မဆိုတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့သည်။ ငါကဝယ်,
ထပ်ခါထပ်ခါဖတ်နှင့်အများကြီးက ခဲ့သည်။ ငါထင်
ထူးမြတ်သောအရောင်အရေးသားများနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်သူကတုပရန်, စေလိုကြောင်း။ နှင့်
ဤအမြင်ကိုငါစာတမ်းများအချို့ကို ယူ. ,, ၏တိုတောင်းသောအရိပ်အမြွက်အောင်
တစ်ခုချင်းစီကိုဝါကျအတွက်စိတ်ဓါတ်များ, ထို့နောက်ရက်အနည်းငယ်ကသူတို့ကိုပြီးလျှင်,,
စာအုပ်မှာရှာဖွေနေခြင်းမရှိဘဲ, ထပ်စာတမ်းများ
အရှည်မှာတစ်ဦးချင်းစီအရိပ်အမြွက်ပြောကြားစိတ်ဓါတ်များဖော်ပြအသုံးပြုပုံနှင့်အမျှအပြည့်အဝပြုလုပ်အဖြစ်
လာသင့်ကြောင်းဆိုသင့်လျော်သောစကား, မပြုမီထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့
image
လက်ရန်။ ထိုအခါငါရှာဖွေတွေ့ရှိ, မူရင်းနဲ့ငါ့ပရိသတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
ကြှနျတေျာ့အမှားအချို့, သူတို့တညျ့။ ဒါပေမယ့်ငါမလိုချင်ရှာတွေ့
စကားများတဲ့စတော့ရှယ်ယာ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုသုံးပြီးအတွက်အဆင်သင့်,
အရာငါရှိခဲ့ပါလျှင်ကျွန်မအချိန်မတိုင်မီဝယ်ယူသင့်စဉ်းစား
ကျမ်းပိုဒ်အောင်ပေါ်သွားပြီ; ၏ဤစကားသည်အစဉ်အမြဲအခါသမယကတည်းက
ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်၏တူညီသောတင်သွင်းသည့်အတိုင်းအတာကိုက်ညီဖို့, ဒါမှမဟုတ်၏
အဆိုပါကဗျာကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသံသည်, တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အောက်မှာငါ့ကိုထားပွီမယ်လို့
အမျိုးမျိုးရှာဖွေနေ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လည်းရန်တော်မှာပါပြီ
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲတှငျကြောင်းအမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြီးငါ့ကိုကမာစတာပါစေ။ ထိုကွောငျ့
ငါပုံပြင်များအချို့ကို ယူ. ကျမ်းပိုဒ်သို့သူတို့ကိုငါလှည့်လေ၏ နှင့်တစ်ဦးအပြီး
ငါတော်တော်ကောင်းကောင်းစကားပြေမေ့လျော့ပြီးမှအချိန်, နောက်ကျောကသူတို့ကိုလှည့်
နောက်တဖန်။ ငါသည်လည်းတစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးသို့အရိပ်အမြွက်ငါ၏ များကို
တချို့ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်သို့သူတို့ကိုငါလျှော့ချဖို့ကွိုးစား
ငါသည်ဝစွာစာကြောင်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းရန်စတင်မတိုင်မီအကောင်းဆုံးအမိန့်,
စက္ကူ။ ဤသည်၏အစီအစဉျတှငျအကြှနျုပျကိုနည်းလမ်းသင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်
အတှေးအ။ မူရင်းနှင့်အတူနောက်မှငါ၏အမှုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်,
ငါအများကြီးအမှားရှာဖွေတွေ့ရှိသူတို့ကိုပြင်ဆင်; ငါမူကားတစ်ခါတစ်ရံခဲ့
သေးငယ်တဲ့သွင်းကုန်အချို့အထူးသဖြင့်ကြောင်း ၏အပျြောအပါး,
ငါနည်းလမ်းဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားတိုးတက်စေရန်အတွက်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့,
နှင့်ဤငါဖြစ်နိုင်သည်ကာလ၌လာလိမ့်မယ်ထင်ဖို့ကျွန်မကိုအားပေးတယ်
ကျွန်မအလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီးခဲ့တဲ့အရာ၏, တစ်ဦးခံသာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုအလေ့ကျင့်ခန်းအဘို့နှင့်စာဖတ်ခြင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏အချိန်ပြီးနောက်, ညအချိန်တွင်ခဲ့သည်
အလုပ်သို့မဟုတ်ငါအကူအညီမရသောအခါကနံနက်ယံ၌, ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေရက်တွင်စတင်မတိုင်မီ
ငါတတျနိုငျသသလောက် တစ်ယောက်တည်းပုံနှိပ်-အိမ်တော်၌ဖြစ်လာေပသည္။
ငါ့ခမည်းတော်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အပေါ်ဘုံ ကိုးကှယျမှုတက်ရောက်သူ

Sort:  

ခ်စ္စ်ာေလးေဒဗ်ာ။ တစ္ကယ္ခ်စ္မိသြားပီ။ အာဘြား အာဘြား။

ႏွာဘူးေကာင္ လဒေကာင္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by twomm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @twomm! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60185.13
ETH 3290.40
USDT 1.00
SBD 2.44