Yozgat

in esteem •  last year 

image

Yozgat ile ilgili memlekette dolanan bir mizah furyası aldı başını gitti. Yani gülüyor muyum diye merak ediyorsanız evet gülüyorum ben de. Ama nasıl oldu da bu kadar ün kazandı bu şehir merak ettim.

Sanırım Türk komedi dizilerindeki Yozgat esprileri bu şehri bu kadar mizahımıza konu etti. Yozgatlılar kusura bakmasın ama gerçekten çok komik şeyler çıkıyor. Fotoğraftaki görsele mesela sosyal medyada denk geldim. Abi bir insanın Yozgat ile nasıl bir problemi olabilir bilmiyorum. Kendi halinde küçük bir şehir.

Kardeş Payı adlı diziyi hatırlayanlar vardır. Sivas ve Yozgat mizahının zirve yaptığı kaliteli dizilerimizden. Adamlar Sivas’a gidip bir bölüm dizi çektiler ciddi ciddi. Bu dizide sevmiştim memleket mizahını. Hala da hoşuma gider. Lütfen yanlış anlamayın Yozgatlılar. Sizi seviyoruz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Yozgatlı olarak ben de gülüyorum espirilere :) ve herkesin görmesi gereken bir şehir