Verimsiz Bir Haftasonu

in esteem •  last year 

image

Uzun zamandır hafta sonlarını güzel geçirmeye dikkat ediyorum bir öğrenci olarak. İstanbul'da güzel ve tarihi yerleri gezerek değerlendirmeye çalışıyorum günlerimi. Ancak bu hafta sonu o kadar verimsiz geçti ki pazar akşamı suçlu gibi hissediyorum. Çok bir şey yapamadım. Evde arkadaşlarım ile vakit geçirdim sadece. En azından o yönden güzel oldu.

Aslında çok güzel planlar da vardı ama gün içinde uyanamadım bir türlü. Çok geç kalktığım için bir şey yapamadım. Günün neredeyse yarısı bitiyordu uyandığımda. Öyle olunca bir şey yapacak keyif de kalmıyor tabi.

Yeni bir diziye başlayayım diyorum. Güzel, sürükleyici bir dizi olursa sevinirim. Başarabilirsem efendi efendi dizimi izlemeyi düşünüyorum. Varsa güzel dizi tavsiyesi olan, yorum olarak belirtirse çok sevinirim.

Görsel kaynak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by turistomer from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Fringe. Epey içten tavsiye ediyorum. Yorumları bekliyorum :)