Reality ကဘာလဲ?

in #esteem5 years ago

လူအမ်ားစုဟာအျဖစ္မွန္ကယ့္ကိုအဘယ်အေကြာင်းကိုအတွင်းမွရပ္တန္႔ၾကပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္က်ေနာ္တို႔စကားလုံးျဖစ္ဟန္အဘယ္အရာကိုဆိုလိုဖို႔ "အျဖစ္မွန္" သို႔မဟုတ္ကတဖက္သတ္မွန္ဘီလူးမွတဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။ ဒါေပမဲ့အဲဒါကိုတဦးတည္းအျဖစ္မွန္အဲဒီမွာျဖစ္သင့္ပုံရသည္။ ဒါဟာအျဖစ္မွန္ေသာအရာကိုလူရဲ့အျမင္အေပၚမွီခိုမျဖစ္သင့္ပါတယ္။အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင်႕႐ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံေပၚတြင္အေျခခံသည္မဟုတ္။ ဤသုံးပါး ေတြကိုအျဖစ္မွန္၏ ေႏွာင့္အယွက္။ ဒါဆိုအျဖစ္မွန္ကဘာလဲ?

image

၎၏စစ္မွန္ေသာ မွာအျဖစ္မွန္ရိပ္မိနိုင္ဖို႔အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင်႕႐ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံ၏ ကို သင့္ပါဘူး။ အျဖစ္မွန္ကပိုနည္းသည္ဘာမၽွမ-အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏ရိုးရွင္းစြာအရာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာအျဖစ္မွန္အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ကားအဘယ္သို႔ႏွင့္သခၤ်ာတဆင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုနိုင္သိပၸံအားျဖင့္ဟုဆိုသည္။ သခၤ်ာ၏တခုလုံး၏ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအခ်ည္းႏွီးေသာအစု နဲ႔လုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္။ ဤသည္ကဘာမွမရွိ, ဒါမွမဟုတ္ျဖစ္တည္မွု၏အလြတ္စာရြက္, အျဖစ္မွန္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြး, ခံစားခ်က္, ဒါမွမဟုတ္အာ႐ုံမပါဘဲဝိညာဏ္၏ျပည္နယ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့မူရင္းအေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေနသမၽွကာလပတ္လုံးကၽြန္ုပ္တို႔ရိပ္မိေသာအရာကိုသို႔အေတွး, ခံစားခက်ျျမားႏွင်႕႐ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာ႐ုံထိုးသြင္းေနၾကသည္အျဖစ္, ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦး ကိုကတဆင့္လက္ေတြ႕ၾကဳံေနရေနၾကသည္။ ဥပမာတစ္ခုအဘို႔, သင္ကကုလားထိုင္ကိုၾကည့္ပါ။ သင္သည္မည္သည့္အေတြး, ခံစားခ်က္, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံသင္ကရိပ္မိပုံကိုၾကားျဖတ္သို႔မဟုတ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့မရွိဘဲကုလားထိုင္ကိုျမင္ရလၽွင္, ကုလားထိုင္ရိုးရွင္းစြာျဖစ္လိမ့္မည္။ ရည္ရြယ္အျဖစ္ကုလားထိုင္တစ္ခုကုလားထိုင္ (သို႔မဟုတ္အျခားအေတွး) ျဖစ္ပါသည္, ဒါမွမဟုတ္ကုလားထိုင္အဘို႔အရာတစ္ခုခုကိုခံစားဒါမွမဟုတ္ကုလားထိုင္တစ္ခု႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မွုရွိျခင္းေၾကာင့္စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ, ကၾကဳံေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့အားလုံးတည္ရွိတဦးတည္း ျဖစ္ပါတယ္ခြဲျခာၾကႇန်ဳပ်တို႔၏စိတ်ထဲမွာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းစီလူေနမွုခြဲျခားခဲ့ၾကၿပီး-လူေနမွုက်ေနာ္တို႔က၎၏ အေသးစိတ္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကခံရေသာေၾကာင့္, ငါတို႔သည္ႏွင့္အတူအျပန္အလွန္အရာအားလုံးကိုမွအမည္မ်ားကိုေပးၿပီေသာေၾကာင့္ငါတို႔သည္ေလ့လာတစ္ဦးခ်င္းစီအရာမ်ား၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုႏွင့္ရွုေထာင့္ ေသာေၾကာင့္, က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ကိုဖန္တီးၾက အမွုအရာမ်ားခြဲျခာ။ အျဖစ္မွန္ရိုးရွင္းစြာတဦးတည္းျဖစ္တည္မွုျဖစ္တယ္, မရွိအခ်ည္းႏွီးေသာအာကာသ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္ထားတဲ့႐ူပေဗဒျဖင့္သက္ေသျပနိုင္ပါတယ္။ အရာအားလုံးကိုကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သို႔မဟုတ္မျဖစ္ေစ, ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ငါသည္ဤအက္ေဆးကိုရိုက္ထည့္ဖို႔အခုအခ်ိန္မွာေပၚမွာထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုအဆိုပါကုလားထိုင္အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚေက်ာက္ေဆာင္ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္တည္မွုတစ္ခုလူစည္ကားရာအရပ်, ဒါေပမဲ့က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတစ္ခုမေရမတြက္နိုင္ေသာခင္းက်င္းပင္​ျဖစ္​သည္​။

အျဖစ္မွန္ေျမတျပင္လုံးသည္, သို႔ေသာ္လည္းတဲ့ဝိေရာဓိတစ္ခုေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဝဠာကိုယ္ႏွိုက္ကဟန္ခ်က္ညီဖို႔သတ္မွတ္ေသာ္လည္း, ကလည္းအပူစြမ္းအင္သိပၸံဘာသာရပ္၏ဒုတိယဥပေဒထဲမွာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို, ပရမ္းပတာနဲ႔ေရာဂါတစ္ျပည္နယ္ဆီသို႔ဦးတည္ေနပါသည္။ ေသာ္လည္းေဒသအလိုက္က်ေနာ္တို႔ေဂဟစနစ္ဟန္ခ်က္မၽွေအာင္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ၿပီးထိုကဲ့သို႔, တျပင္လုံးကိုအေပၚကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ျဖစ္တည္မွုတျဖည္းျဖည္း ရွုပ္ေထြးေနေသာျဖစ္လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ဝဠာသိသိျဖစ္ၿပီး, သည္၎၏အျမင့္ဆုံး ကိုတိုးျမႇင့္ခဲ့ၾကေပသည္ၿပီးေနာက္အသစ္တခုစကြဝဠာေပါက္မယ္လို႔သီအိုရီရွိပါတယ္။ ဤသည္မွာေသာ္လည္း, သာထင္ေၾကးျဖစ္နိုင္သည္။ စၾကဝဠာဟာေဝးအနာဂတ္၌ေရာဂါအတြက္က်န္ရစ္ရင္ေတာင္ငါတို႔ရွိသမၽွသည္က၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။ အစအဦးမွာျပန္ရွာေန၎၏တည္ရွိမွုအတြက္အရာအားလုံးကိုယခု ကေနစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးဘန္-ႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအျဖစ္ငါတို႔ရွိသမၽွသည္ ျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ အျဖစ္မွန္ပါဝင္သည္ေၾကာင့္တစ္ခုခ်င္းစီျဖစ္လ်က္ရွိသည္​့ အဖြဲ႕ထဲကေနလုံးကိုလမ္းအနာဂတ္ကိုအမ်ားဆမွပစၥည္းကေနအေပၚကိုသယ္ေဆာင္။ အႏွစ္သာရမွာေတာ့က်ေနာ္တိ အဖြဲ႕ျဖစ္ၾကသည္ကို၎, ဒါေၾကာင့္အနာဂတ္ျဖစ္တည္မွုျဖစ္ပါတယ္။

image

တစ္ကုလားထိုင္ကေနတျပင္လုံးကိုစကြဝဠာရန္, အမွန္တကယ္အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြး, ခံစားခ်က္, ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံ၏ေဆးထိုးျခင္းမရွိဘဲ, အားလုံးအျဖစ္မွန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီထိုးေဆးအသုံးမျပဳသျဖင့္၎၏စစ္မွန္ေသမွာအျဖစ္မွန္ရိပ္မိနိုင္ပါတယ္။ သင်သည်လူတို႔သည္မိမိတ အပ္တဲ့ကမၻာႀကီးကိုစိတ္ကူးနိုင္သလား? က်ေနာ့္အျမင္တြင္, လူသားအေပါင်းတို႔သမိုက္မဲငြိမ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ကမၻာေျမက၎၏ဟန္ခ်က္ လို႔အားလုံးျဖစ္နိုင္ေျခအတြက္ၾကားမွက်ေနာ္တို႔တစ္ေလာကလုံးေရာဂါအတွက်အေခါင္းႏွစ္လုံးေနၾကသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23067.43
ETH 1585.34
USDT 1.00
SBD 2.63