ေလထုညစ္ညမ္းမႈ

in #esteem5 years ago

ေလထု၏လတ္ဆတ္ေသာေလထုထဲတြင္အႏၲရာယ္ရွိေသာႏွင့္အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ားတိုးျမႇင့္အာ႐ုံစူးစိုက္မွုေလထုညစ္ညမ္းမွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ နိုင္ငံျခားအမွုန္, အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူ႔လွုပ္ရွားမွုမ်ားကေနျဖန္႔ခ်ိသည္အျခားညစ္ညမ္း၏အမ်ိဳးမ်ိဳးလူသားေတြ, အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ားကဲ့သို႔သက္ရွိသတၱဝါေတြကိုမွဆိုးရြားေသာသက္ေရာက္မွုရွိပါတယ္ေသာလတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလထိခိုက္ေနၾကသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွုအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားမွျဖန္႔ခ်ိညစ္ညမ္း၏အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏေပၚမူတည္ပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားညစ္ညမ္း၏ျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္အာ႐ုံစူးစိုက္မွုတိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုျဖစ္စဥ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအႏၲရာယ္ရွိေသာဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မွု၏အမ်ိဳးအစားႏွင့္ကြမ္တမ္တိုးပြားလာေနသည္။ တိုးပြားလာသည့္လူဦးေရသိပ္သည္းမွုေနာက္ဆုံးမွာေလထုညစ္ညမ္းမွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ျဖစ္ေသာပိုၿပီးစက္မွု၏လိုအပ္မွုကိုေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။

image
Google

အႏၲရာယ္ရွိေသာအရည္မ်က္ရည္စက္ေလးေတြ, အစိုင္အခဲမွုန္မ်ားႏွင့္အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ (ကာဗြန္၏ေအာက္ဆိုဒ္, halogenated ႏွင့္ Non-halogen ဟိုက္ဒရိုကာဘြန္, နိုက္ထရိုဂ်င္နဲ႔ဆာလဖာဓာတ္ေငြ႕, ဆိုင္းငံ့ေအာ္ဂဲနစ္မွုန္ကိစၥရပ္မ်ား, ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္, ဘက္တီးရီးယား, ဗိုင္းရပ္စ္ေတြပိုးသတ္ေဆးစသည္တို႔) ေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ေသာတူေသာေလထုညစ္ညမ္းမွု လတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလ၏မဲဆႏၵနယ္မွစက္႐ုံနဲ႔တိရစၧာန္ဘဝအလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာမ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္လူလုပ္သတင္းရင္းျမစ္ေနေသာေလထုညစ္ညမ္းမွုသတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွု၏အခ်ိဳ႕သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ားမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွု, မီးေတာင္ (ျပာကို, ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္, ေသာက္, ေျမမွုန္႔ႏွင့္အျခားဓာတ္ေငြ႕), သဲ၏ေငြေၾကးက်ဳံ႕, ဖုန္မွုန္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏, ဆားသမုဒၵရာ, သမုဒၵရာ, ေျမဆီလႊာအမွုန္, မုန္တိုင္းမ်ား, သစ္ေတာမီးေလာင္ျခင္း, နတ္မင္းႀကီးမွုန္ကေနကိုေလေပၚမွာပ , ေရာင္ျခည္, ၿဂိဳဟ္သိမ္ပစၥည္းမ်ား bombardments, တံခွန်, ဝတ္မွုန္အေစ့, ဖန္းဂတ္စ္အထူးေဖာ္စပ္ထား, ဗိုင္းရပ္စ္ေတြဘက္တီးရီးယား, etc

image
Google

အဆိုပါလူလုပ္သတင္းရပ္ကြက္အခိုးအေငြ႕သည္ေျမမွုန႔္, ​​အေငြ႕, အမွုန္ကိစၥရပ္မ်ား, မီးဖိုေခ်ာင္ကေနဓာတ္ေငြ႕, ျပည္တြင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏ကေနေလထုညစ္ညမ္းမွု၏လူလုပ္သတင္းရင္းျမစ္စသည္တို႔ကိုစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား, စိုက္ပ်ိဳးေရး, လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား, ေမာ္ေတာ္ကား, ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္, ေလထုညစ္ညမ္း၏အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္ အပူေၾကာင့္ေလထုညစ္ညမ္း၏တိုးပြားလာ၏ကြဲျပားျခားနားေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား, ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမွု, ပိုးသတ္ေဆး, ေပါင္းသတ္ေဆး, ပါဝါအပင္မ်ားမွဖန္တီးအပူ, ေသာက္, ျပာပ်ံသန္းထံမွထုတ္လႊတ္မွု, စတာေတြေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာမူလတန္းညစ္ညမ္းႏွင့္အလယ္တန္းအျဖစ္ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ညစ္ညမ္း။ မူလတန္းညစ္ညမ္းသူတို႔အားတိုက္ရိုက္လတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလထိခိုက္ျခင္းႏွင့္မီးခိုး, ျပာ, ဖုန္မွုန္႔, အေငြ႕, အခိုးအေငြ႕, ေရမွုန္ေရမႊား, ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေငြ႕, ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္, ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္, ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္, ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဆာလ္ဖိုက္, အမိုးနီးယား, နိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ေပါင္းမ်ားကေနထုတ္လႊတ္ေနၾကသည္။ secondary ညစ္ညမ္းထိုကဲ့သို႔ေသာစသည္တို႔ကိုဆာလ္ဖာ-trioxide, အိုဇုန်းလွာ, ဟိုက္ဒရိုကာဘြန္, နိုက္ထရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အျဖစ္အဓိကညစ္ညမ္းႏွင့္အျခားေလထုမဲဆႏၵနယ္မွမွဓာတု interaction ကအားျဖင့္သြယ္ဝိုက္ေလထုထိခိုက္သူေတြကိုမ်ားမွာ

ေလာကီနိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမၽွေက်ာ္လူသားေတြ၏အတူတကြ get အားထုတ္မွုေလထုညစ္ညမ္းမွုအဆင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္အတြက္အကူအညီေပးနိုင်သည်။ စက္မွုဇုန္မ်ား၏တည္ေထာင္ျခင္း, ကြာလူေနအိမ္ဧရိယာမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္အရပ္ရွည္ရွည္ (filter မ်ားႏွင့္ electrostatic မိုးရြာသြန္းမွုႏွင့္အတူ) မီးခိုးေခါင္းတိုင္အစားေသးငယ္၏အသုံးျပဳမွုကိုလွုံ႔ေဆာ္ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္မီးရွို႔ဖ်က္ဆီး၏အသုံးျပဳမွုကိုျမႇင့္တင္ရန္, စြမ္းအင္၏ Non-ကအကြက္ခ်သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏အသုံးျပဳမွု, Non-ခဲ၏အသုံးျပဳမွုကိုျမႇင့္တင္သင့္ပါတယ္ အဆိုပါဓာတ္ဆီအတြက္ antiknock ေအးဂ်င့္မ်ား, re-စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာအျပဳသေဘာေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုျမႇင့္တင္ရန္။

image
Google

ေလထု၏လတ္ဆတ္ေသာေလထုထဲတြင္အႏၲရာယ္ရွိေသာႏွင့္အဆိပ္သင့္ပစၥည္းမ်ားတိုးျမႇင့္အာ႐ုံစူးစိုက္မွုေလထုညစ္ညမ္းမွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ နိုင္ငံျခားအမွုန္, အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူ႔လွုပ္ရွားမွုမ်ားကေနျဖန္႔ခ်ိသည္အျခားညစ္ညမ္း၏အမ်ိဳးမ်ိဳးလူသားေတြ, အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ားကဲ့သို႔သက္ရွိသတၱဝါေတြကိုမွဆိုးရြားေသာသက္ေရာက္မွုရွိပါတယ္ေသာလတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလထိခိုက္ေနၾကသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွုအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားမွျဖန္႔ခ်ိညစ္ညမ္း၏အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏေပၚမူတည္ပါသည္။ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားညစ္ညမ္း၏ျပန္႔ပြားျခင္းႏွင့္အာ႐ုံစူးစိုက္မွုတိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုျဖစ္စဥ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအႏၲရာယ္ရွိေသာဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မွု၏အမ်ိဳးအစားႏွင့္ကြမ္တမ္တိုးပြားလာေနသည္။ တိုးပြားလာသည့္လူဦးေရသိပ္သည္းမွုေနာက္ဆုံးမွာေလထုညစ္ညမ္းမွုကိုျဖစ္ေပၚေစသည္ျဖစ္ေသာပိုၿပီးစက္မွု၏လိုအပ္မွုကိုေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အႏၲရာယ္ရွိေသာအရည္မ်က္ရည္စက္ေလးေတြ, အစိုင္အခဲမွုန္မ်ားႏွင့္အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ (ကာဗြန္၏ေအာက္ဆိုဒ္, halogenated ႏွင့္ Non-halogen ဟိုက္ဒရိုကာဘြန္, နိုက္ထရိုဂ်င္နဲ႔ဆာလဖာဓာတ္ေငြ႕, ဆိုင္းငံ့ေအာ္ဂဲနစ္မွုန္ကိစၥရပ္မ်ား, ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္, ဘက္တီးရီးယား, ဗိုင္းရပ္စ္ေတြပိုးသတ္ေဆးစသည္တို႔) ေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ေသာတူေသာေလထုညစ္ညမ္းမွု လတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလ၏မဲဆႏၵနယ္မွစက္႐ုံနဲ႔တိရစၧာန္ဘဝအလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာမ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္လူလုပ္သတင္းရင္းျမစ္ေနေသာေလထုညစ္ညမ္းမွုသတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွု၏အခ်ိဳ႕သဘာဝအရင္းျမစ္မ်ားမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွု, မီးေတာင္ (ျပာကို, ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္, ေသာက္, ေျမမွုန္႔ႏွင့္အျခားဓာတ္ေငြ႕), သဲ၏ေငြေၾကးက်ဳံ႕, ဖုန္မွုန္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏, ဆားသမုဒၵရာ, သမုဒၵရာ, ေျမဆီလႊာအမွုန္, မုန္တိုင္းမ်ား, သစ္ေတာမီးေလာင္ျခင္း, နတ္မင္းႀကီးမွုန္ကေနကိုေလေပၚမွာပ , ေရာင္ျခည္, ၿဂိဳဟ္သိမ္ပစၥည္းမ်ား bombardments, တံခွန်, ဝတ္မွုန္အေစ့, ဖန္းဂတ္စ္အထူးေဖာ္စပ္ထား, ဗိုင္းရပ္စ္ေတြဘက္တီးရီးယား, etc

အဆိုပါလူလုပ္သတင္းရပ္ကြက္အခိုးအေငြ႕သည္ေျမမွုန႔္, ​​အေငြ႕, အမွုန္ကိစၥရပ္မ်ား, မီးဖိုေခ်ာင္ကေနဓာတ္ေငြ႕, ျပည္တြင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏ကေနေလထုညစ္ညမ္းမွု၏လူလုပ္သတင္းရင္းျမစ္စသည္တို႔ကိုစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား, စိုက္ပ်ိဳးေရး, လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား, ေမာ္ေတာ္ကား, ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္, ေလထုညစ္ညမ္း၏အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္ အပူေၾကာင့္ေလထုညစ္ညမ္း၏တိုးပြားလာ၏ကြဲျပားျခားနားေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား, ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမွု, ပိုးသတ္ေဆး, ေပါင္းသတ္ေဆး, ပါဝါအပင္မ်ားမွဖန္တီးအပူ, ေသာက္, ျပာပ်ံသန္းထံမွထုတ္လႊတ္မွု, စတာေတြေၾကာင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာမူလတန္းညစ္ညမ္းႏွင့္အလယ္တန္းအျဖစ္ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ညစ္ညမ္း။ မူလတန္းညစ္ညမ္းသူတို႔အားတိုက္ရိုက္လတ္ဆတ္တဲ့ေလေကာင္းေလထိခိုက္ျခင္းႏွင့္မီးခိုး, ျပာ, ဖုန္မွုန္႔, အေငြ႕, အခိုးအေငြ႕, ေရမွုန္ေရမႊား, ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေငြ႕, ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္, ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္, ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္, ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဆာလ္ဖိုက္, အမိုးနီးယား, နိုက္ထရစ္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ေရဒီယိုသတၱိႂကြျဒပ္ေပါင္းမ်ားကေနထုတ္လႊတ္ေနၾကသည္။ secondary ညစ္ညမ္းထိုကဲ့သို႔ေသာစသည္တို႔ကိုဆာလ္ဖာ-trioxide, အိုဇုန်းလွာ, ဟိုက္ဒရိုကာဘြန္, နိုက္ထရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္အျဖစ္အဓိကညစ္ညမ္းႏွင့္အျခားေလထုမဲဆႏၵနယ္မွမွဓာတု interaction ကအားျဖင့္သြယ္ဝိုက္ေလထုထိခိုက္သူေတြကိုမ်ားမွာ

ေလာကီနိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိသမၽွေက်ာ္လူသားေတြ၏အတူတကြ get အားထုတ္မွုေလထုညစ္ညမ္းမွုအဆင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္အတြက္အကူအညီေပးနိုင်သည်။ စက္မွုဇုန္မ်ား၏တည္ေထာင္ျခင္း, ကြာလူေနအိမ္ဧရိယာမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္အရပ္ရွည္ရွည္ (filter မ်ားႏွင့္ electrostatic မိုးရြာသြန္းမွုႏွင့္အတူ) မီးခိုးေခါင္းတိုင္အစားေသးငယ္၏အသုံးျပဳမွုကိုလွုံ႔ေဆာ္ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္မီးရွို႔ဖ်က္ဆီး၏အသုံးျပဳမွုကိုျမႇင့္တင္ရန္, စြမ္းအင္၏ Non-ကအကြက္ခ်သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏အသုံးျပဳမွု, Non-ခဲ၏အသုံးျပဳမွုကိုျမႇင့္တင္သင့္ပါတယ္ အဆိုပါဓာတ္ဆီအတြက္ antiknock ေအးဂ်င့္မ်ား, re-စိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာအျပဳသေဘာေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုျမႇင့္တင္ရန္။

Sort:  

အသက္ရွဳက်ပ္တဲ႔ ၿမိဳ႕ျပေန႔ရက္မ်ား

ေလ ေရ အကုန္လံုး ညစ္ပတ္ေနတာပါ

ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကတရုတ္မွာ အဆိုးဆံုးလို႔ဖတ္ဖူးတယ္

တိုးတက္မွဳေတာ့ရွိတယ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္တယ္

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေရာက္တတ္ရာရာ

ok
ေကာင္းတဲ႔ပို႔ပါ

Congratulations @taitano! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 23004.25
ETH 1582.68
USDT 1.00
SBD 2.61