အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္၎၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွု

in #esteem5 years ago

လူတိုင္းျဖစ္နိုင္ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးကိုတစ္ဖန္ၿမိဳ႕ရိုးကိုေနာက္ကြယ္မွျဖစ္ဟန္အခါ, အထီးက်န္ခံစားခ်က္သိတယ္: တဦးတည္း, အျခားဘက္မွာကလူကိုျမင္ရအျပန္အလွန္သူတို႔ကိုစကားေျပာ, တစ္ဦးထက္ပိုေသာသို႔မဟုတ္ထိုထက္နည္းပုံမွန္အသက္ရွင္ေနထိုင္ဘဝ-ေပမယ့္တစ္ဦးတည္းခံစားရႏွင့္တစ္ေနရာရာနက္ရွိုင္းေသာေမ့ေလ်ာ့နိုင္ပါတယ္ အတြင္းအျပင္။ ဆက္သြယ္ေရးသစ္ကို အျပဳအမူေတြကိုက်န္းက်န္းမာမာႏွင့္သာမန္ယူဆေနၾကသည္ရွိရာဘုရား, အဘယ္မွာအရာအားလုံးလူတေယာက္အုပ္စုပိုင္ဖို႔ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုေခၚရွိရာကမၻာမွာေတာ့ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္တစ္ဦးတည္းခံစားမၾကာခဏမွားယြင္းေနပုံရသည္။ အထီးထီးေနျခင္းလိုအပ္ေနအတြက္မေကာင္းတဲ့ဘာမၽွမရွိ၏ အၿခိန်မွန်မွၾကႇန်ဳပ်တို႔အားလုံးကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အေပၚအခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသ်ာလည်းအထီးထီးေနျခင္းမဟုတ္ဘဲတစ္ဦးမိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေရွးခယ်ျမွုျဖစ္၏ ဒီအခြေအေနနာတာရွည္ႏွင့္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာျဖစ္လာသည့္အခါလူတစ္ဦးတျခားသူေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္ထူေထာင္၏မျဖစ္နိုင္ခံစားရသည့္အခါ, ဤၿပီးသားကမၻာတဝွမ္းမ်ားစြာေသာလူျပင္းျပင္းထန္ထန္ကိုေကြာက်ရွံ့ရာတစ္ခုခုသည္: ဤအထီးက်န္ျဖစ္ပါတယ္။

image

အထီးက်န္အတိအက်ကဘာလဲ? တစ္ဦးကပိုၿပီးက်ဥ္းေျမာင္းခ်က္ႏွင့္အဓိပၸါယ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကအျခားလူမ်ားကဝိုင္းရံမရေသာအခါအထီးက်န္အေျခအေနကိုေၾကာင္းအႀကံျပဳတစ္ေယာက္တည္းသူသို႔မဟုတ္သူမ၏အခ်ိန္အမ်ားစုကိုသုံးစြဲႏွင့္အနည္းငယ္သာ--မၽွလူမွုေရးအဆက္အသြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည္။ သို႔ေသာ္မည္သူမဆိုသူကိုအနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္အထီးက်န္၏အေျခအေနေၾကာင့္မိတ္ေဆြမ်ားကသို႔မဟုတ္မိသားစုကဝိုင္းခံရဖို႔ျဖစ္နိုင္ေျခေၾကာင္းကိုသိတယ္အမွုအရာမ်ား၏ထူေနႏွင့္ေနဆဲအထီးက်န္ခံစားရၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တကယ္ေတာ့ခုႏွစ္, စာရင္းဇယားအထီးက်န္ခံစားရသူေတြကိုခန္႔ 60% လူမွုေရးဆက္သြယ္မွုမ်ားႏွင့္ \ သို႔မဟုတ္ဆက္ဆံေရး၏ပမာဏႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသခ်ာေပါက္မကယ္တင္ဘူးေၾကာင္း, အထီးက်န္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမူတည္ပါဘူးေသာစာတမ္း၏အေကာင္းတစ္ဦး၏ပုံဥပမာတည္းဟူေသာလက္ထပ္ေနၾကသည္ကိုျပသ ကေနကၽြန္ေတာ္တို႔ကို။

အထီးက်န္တဲ့ပိုေကာင္းတဲ့နားလည္မွုတစ္ခုကို-သို႔မဟုတ္တိက်ေသာျဖစ္ေနာက္ကြယ္မွရပ္ေနသည္ကိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အလိုဆႏၵမ်ား၏ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေက်နပ္ေအာင္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ေအာင္ျမင္နိုင္ပါသည္။ အဆိုအရတိုင္းလူတစ္ဦးတစ္အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုပိုင္တစ္ဦး၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ရွိပါတယ္; ဒီလိုအပ္ခ်က္, စားရန္အိပ္, သို႔မဟုတ္လုံျခဳံဟုခံစားရရန္လိုအပ္ေၾကာင္းအျဖစ္သိသာႏွင့္သဘာဝျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ရိုးရိုး၎၏ကိုယ္ပိုင္အေပၚပိုင္ဆိုင္လိုအပ္ေၾကာင္းေက်နပ္ေအာင္မထားဘူးသာဤကိစၥတြင္အတြက္ပိုင္ဆိုင္၏အဓိပၸာယ္အျပည့္အဝရွိလိမ့္မည္: ကပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားဖြဲ႕စည္းရန္နီးစပ္ႏွင့္တည္ၿငိမ္လူ႔ဆက္ဆံေရး, သူတို႔ထိန်းသိမ်းထားနိုင်အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသည္ကိုပင္အျမင္မ်ား၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အခ်က္အေနျဖင့္သဘာဝက်ပါတယ္: အျခားလူမ်ားႏွင့္အတူတည္းခိုေရွးခေတ်႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာရွင္သန္ရပ္တည္ေရး၏အာမခံခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္အေျခခံ) လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအၾကားအၿပိဳင္ဆက္လက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေလာင္းေတြကိုမၾကာခဏၾကႇန်ဳပ်တို႔၏စိတ်ပညာထက္ သာ. ပညာရွိပါသည္: တစ္မရွိျခင္းသို႔မဟုတ္အရာတစ္ခုခုကိုတစ္ပိုလၽွံလည္းမရွိသည့္အခါ, ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေလာင္းေတြသင့္ေလ်ာ္စြာတုံ႔ျပန္။ (ထိုကဲ့သို႔ေသာဒါအေပၚငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွု, အပူႏွင့္ကဲ့သို႔) အာ႐ုံႏွင့္စိတ္ခံစားမွုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အေလာင္းေတြကဤရွားပါးမွုႏွင့္ပိုလၽွံအေၾကာင္းကိုသူတို႔ကိုသတိေပးနိုင္ရန္အတြက္ၾကႇန်ဳပ်တို႔၏စိတ်မွေပးပို႔သည့္အခ်က္ျပမွုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အသီးသီးအထီးက်န္က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္ေၾကာင္းက်ေနာ္တို႔ကဆက္ဆံေရး (သို႔မဟုတ္ၿပီးသားရွိၿပီးသားဆက္ဆံေရး၏အရည္အေသြး) ရတဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေၾကာင္းပိုင္၏လိုအပ္မွုကိုစိတ္ေက်နပ္မွုမေပးေၾကာင္းအခ်က္ျပလိုက္ျခင္းရာတစ္ခုစိတ္ခံစားမွုျဖစ္ပါသည္, သို႔မဟုတ္။ ဤသည္ကိုမၾကာခဏအဓိပ္ပါယ်မရွိေသာပုံရသည္: ဥပမာ, ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမိတ္ေဆြေတြအမ်ားႀကီးရွိသည္ႏွင့္မၾကာခဏသူတို႔ကိုၾကည့္ရွုနိုင္, သူသို႔မဟုတ္သူမလက္ထပ္ႏွင့္ကေလးမ်ားရွိနိုင္ပါသည္, အလုပ္-အရာအားလုံးမွာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔မၽွျပႆနာမ်ားရွိသည္ထင္ရေသာေကာင္းပါတယ္, ဒါေပမယ့္အထီးက်န္၏အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္ ရွိေနတုန္းပဲ, ထိုသို႔ခ်ိဳ႕တဲ့ဘာေၾကာင့္ပစၥဳပၸန္သည္အဘယ္ေၾကာင့္နားလည္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ခိုင္ခံ့ႏွင့္နီးစပ္ဆက္ဆံေရးအတြက္ျဖစ္ျခင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စိတ္က်န္းမာေရးအက်ိဳးရွိစြာအေပၚသက္ေရာက္မွု; အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကာလအတြက္တစ္ဦးတည္းျဖစ္ျခင္း, အႏုတ္လကၡဏာအက်ိဳးဆက္မ်ားတစ္အေရအတြက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဇီဝကမၼအဆင့္ဆင့္အေပၚႏွစ္ဦးစလုံးဦးေဆာင္လမ္းျပေပးနိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္, အထီးက်န္ဆန္, (၎၏ကိုယ္ပိုင္အေပၚတစ္ဦးအႏၲရာယ္ရွိတဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္) ကိုစိတ္က်ေရာဂါမွေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့, အနိမ့္ -ေလးစားမွုတစ္ခုလူမွုေရး ကမ်ားႏွင့္အလုပ္ခ်ိဳ႕ယြင္းနိုင္စြမ္းသတ္ေသသေဘာထားေတြကို, ဆင္းရဲသားကိုအိပ္စက္ျခင္း, ရွုံးနိမ့္ရဲ့အသိတစ္ဦးခံစားခ်က္ဦးေဆာင္လမ္းျပနိုင္, ႏွင့္အကူအညီမဲ့။ ဤေရြ႕ကားအာ႐ုံတစ္ဦးဆိုးစက္ဝိုင္း-ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတစ္ဦးခ်င္းစီကတျခားဖြဲ႕စည္းရန္, သူတို႔ကသူသို႔မဟုတ္သူမ၏ကိုယ္ပိုင္ေပၚမွာဤ ထဲကရတဲ့အေနျဖင့္သူ႔ကိုသို႔မဟုတ္သူမ၏ကာကြယ္ေပးနိုင္တဲ့အထီးက်န္လူတစ္ဦး၏အခြေအေနပိုမိုဆိုးရြား။

image

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္, ဒါေပမယ့္လည္းကိုယ္ထင္ရွားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအထီးက်န္ေၾကာင့္ထိခိုက္ေနၾကသည္သာ။ ေလ့လာေရးအထီးက်န္ကလူကိုပိုၿပီးမၾကာခဏအျခားလူမ်ားႏွင့္အတူခိုင္မာေသာႏွင့္တည္ၿငိမ္ဆက္ဆံေရးခံစားေတြထက္ႏွလုံးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရေၾကာင္းျပသ; သည္အျခားဆိုးက်ိဳးမ်ားအေလးခ်ိန္၏ဆုံးရွုံးမွု, ေဟာ္မုန္းမညီမၽွမွု, ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္, ေရာဂါကူးစက္မွုမ်ားႏွင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းမွအနိမ့္ခုခံေရး, (အသက္ႀကီး၌) စိတ္ေဖာက္ျပန္ႏွင့္အရိုးပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ႂကြက္သားတစ္သၽွဴး တားစီးပါဝင္သည္။ ဤအမွုအလုံးစုံတို႔ကိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေပါင်းတို႔သည်ဤဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသူသို႔မဟုတ္သူမအထီးက်န္ခံစားရအခါတိုင္းၾကဳံေနရစတင္သည္ဟုမဆိုလိုပါ; သို႔ေသာ္ဤသက္ေရာက္မွုၾကာရွည္အထီးက်န္ "နာတာရွည္" အထီးက်န္ေနစဥ္အတြင္းစုေဆာင္းမိ; ထို႔ေၾကာင့္ေၾကာင့္တဦးတည္းရဲ့ကိုယ္ပိုင္ေပၚမွာဤအေျခအေနႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏွင့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အကူအညီကိုရွာဖို႔မႀကိဳးစားရန္အေရးႀကီးပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zarchi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22863.86
ETH 1570.17
USDT 1.00
SBD 2.48