cantek leupahna

in #esteem5 years ago

y3500ocyk5.jpg

Leupah na cantek adek syella lon tuan.umu muda balia.careung leupah na.seunyum sabe wate meurumpoek.carowng dalam bhah agama dan ileume laen.tamat kuliah cumluade.lewat keurija pat yang geulamar.
Nyan keuh nyan raseuki allah bri keu Tgk iskandar dan ummi zainaboen.meurumpoek sidroe aneuk dara yang leupah na langka nibak zameun yang peunoeh fitnah lage nyoe rupa.syella adalah sidroe aneuk dara yang that geujaga marwah dan adab sopam santoen.masalah agama hana rugoe syella jijak u dayah ka tujoeh thoen.haye baca kitab kuneng.mampu meungajar kitab arab gundul yang hana bareh.geutanyoe takheun kitab kuneng.beutoi beutoi langka aneuk gadih yang lage nyan rupa nibak akhe masa yang peunoeh fitnah nyoe.
Syella jinoe aktif bak dayah darul ulum aur pacah.syella di undang oelh pimpinan dayah di padang untuk jeut keu dewan guru bak dayah darul ulum.
Seulama syella meungaja disideuh le that kaanfaat yang berhasil geupwureunoe aneuk.mit di sideh.syella yang lulusan dayah chit memang sidroe aneuk dara yang beutoi beutoi meubakti keu utwung chiek.seuhingga sabe lam doa dan ridha ureung chiek.bam dua

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67184.38
ETH 3107.00
USDT 1.00
SBD 3.67