Pesapat sbd

in #esteem4 years ago

image


Salah saboh cita-cita peusapat peng bak steemit untuk bloe moto...peugoet postingan si uroe 5 boh ngat lee peng...walau pun di peugah lei senior bek harap reward bak steemit tapi wate ta survei lang wallet jih SBD ka sep di bloe saboh aceh, nyoe hana di harap reward keu pu ijak bak steemit, meu jamaah di plung keunoe dan di peugoet akun 1000 boh ngen dongkrak..mandum perlei SBD nyoe hana SBD han ek di tuleh ureung..

Diriku ini sampe yakin that bak ku posting-posting Ngat di gigit postingan oleh paus ,tapi akhirnya but ikan Piranha yang gigit atau yang lebih di kenal dengan sebutan nama @cheetah...

Walaupun kadang perih wate ta kaloen postingan pendapatan 0.001..... dengan sering nya hana bantuan bak postingan akhirnya troek HERO yang baik hati walupun hati nya buso yaitu bang @good-karma dia biasa nya di kawal oleh beberapa ajudan seperti @feruz @demo @esteemapp @bounties @mysteem @steempool dan juga @tipping mereka datang dengan berjamaah...

nyoe pasti Bg karma di tu oeh bahasa aceh nyoe walaupun meujampu ngen bahasa cicem bacut.. kita harus menjadi diri sendiri dan menampilkan yang unik di steemit... Orang lain bisa kenapa kita tidak?????dalam diri kita juga punya ilmu yang hebat yang belum kita gali....

Lanjut cerita jadi bak si uroe meu duk-duk bak rangkang blang ngen ngoen sira peu ek layang dan jeep kupi-kupi, hai rukok cit kana bak ngoen... Ka menyatu kupi ngen rukok Dari inan timbul Ide ooooooooeeoo nyoe untuk ta cari ikan di steemit yang bernama SBD harus ta sewa kapal BOT, Meu ngat na so tarek pukat pulaeen roeh aneuk-aneuk sereudeng...

kasep et noe manteng
hana ku teupu tuleh Le

Terima kasih untuk bot

Kajak keuno sigoe hai BOT
Salam hormat @elreal

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20052.14
ETH 1133.91
USDT 1.00
SBD 2.91