Iss een soort

in #esteem4 years ago
  • Bijen
    image

*Bijen is een soort dier dat heel goed is voor elkaar en voor mensen, omdat bijen een heel natuurlijke honing en zoete smaak kunnen produceren, inclusief de dingen die de schuilplaats vormen en plaats anakakannya .. border ruikt al naar de hele wereld, wees dan niet verbaasd als honingbijen verkocht worden tegen hoge prijzen .. namelijk varieerde van Rp 100.000-120.000 / kg ..*
volg @ronal

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20454.28
ETH 1174.43
USDT 1.00
SBD 2.93