L'amour donne vie la lutte. Troch ferkrêfting fan 'e auteursrjocht is de universele eksplisite lisinsje strikt ferbean. L'univers s'est hond et rapproch is amour en de laatste amour.

in #esteem2 years ago (edited)

L'amour donne vie la lutte. Troch ferkrêfting fan 'e auteursrjocht is de universele eksplisite lisinsje strikt ferbean. L'univers s'est hond et rapproch is amour en de laatste amour.


image


L'amour donne vie la lutte. Troch ferkrêfting fan 'e auteursrjocht is de universele eksplisite lisinsje strikt ferbean. L'univers s'est hond et rapproch is amour en de laatste amour.