Энгийн энгийн амьдрал аюулгүй байж болох ч энэ

in #esteem2 years ago

Энгийн энгийн амьдрал аюулгүй байж болох ч энэ нь танд уйтгартай болгоно. Тиймээс Бурхан "дагалдан" болно давтах өгөх багш бий болгосон байна.Энгийн энгийн амьдрал аюулгүй байж болох ч энэ нь танд уйтгартай болгоно. Тиймээс Бурхан "дагалдан" болно давтах өгөх багш бий болгосон байна.


image