By sanin koyo sakamakon cewa an yi, shi zai iya nuna cikin dalibai 'muradi don nazarin wuya, saboda sakamakon koyo ne feedback (feedback) ga dalibai domin sanin ikon koyi.

in #esteem2 years ago

By sanin koyo sakamakon cewa an yi, shi zai iya nuna cikin dalibai 'muradi don nazarin wuya, saboda sakamakon koyo ne feedback (feedback) ga dalibai domin sanin ikon koyi.By sanin koyo sakamakon cewa an yi, shi zai iya nuna cikin dalibai 'muradi don nazarin wuya, saboda sakamakon koyo ne feedback (feedback) ga dalibai domin sanin ikon koyi.


image