Natural

in #esteem6 years ago

Iṅglīśa śīkhanārā'ōnā hajārō lōkō tājētaramāṁ ēśiyāmāṁ vōla sṭrīṭa iṅglīśa kēndrōmāṁ prāyōjita bhāṣaṇō anē nikōla mēksālīnī amērikana inṭarēkṭiva varkaśōpsa dvārā prērita thayā hatā, jēṇē amērikana ēpisōḍamāṁ 80 ēpisōḍa ṭīvī sirijhamāṁ mukhya bhūmikā bhajavī hatī jē WSE kōrsanē banāvē chē.

Nikōlē prērita anē tamārī dhyēyō hānsala karavā māṭē mārca 2018 daramiyāna 3 dēśōnā 11 ḍablyusī'ēsa śāḷā'ōmāṁ 20 thī vadhu uttējaka ivēnṭsamānnī tamārī salāha śēra karī. Nikōla WSE dakṣiṇa kōriyā, hōṅgakōṅga anē cā'inānā tēnā cāhakō taraphathī svāgata sāthē prabhāvita thayā hatā. Nikōlē jaṇāvyuṁ hatuṁ kē, "Stillspinningandrecuperatingfrommy3week ēśiyā pravāsa! Jyāṁ manē traṇa dēśō, pān̄ca śahērōnī mulākāta lēvā anē hajārō ēśiyana ēśiyana praśansakō maḷavā maḷyāṁ. Anē mārī lā'iva sṭrīma viḍīyō cā'ināmāṁ 100,000 thī vadhu cāhakō dvārā jōvāmāṁ āvyā chē. Tē ēka vāvaṇṭōḷanī saphara hatī... "

Tē cāhakōmānnā ēkanuṁ udāharaṇa WSE vidyārthī sēmyu'ala yāna jēṇē kahyuṁ hatuṁ kē, "nikōlanuṁ śēra kharēkhara amanē prēraṇā āpē chē. Tamārā ūṇḍā avājanē sāmbhaḷavā māṭē samaya kāḍhō. Tamārā sapanā'ō māṭē tamārā hr̥dayanē anusarō, kō'ī śaṅkā, bhaya, paḍakārō, avarōdhō. "

Nikōlanā pātra khai, ṭīvī śrēṇīnā mukhya pātrō paikī ēka chē, jē ḍabalyu'ēsa'inā vidyārthī'ōnē 20 starōnā prārambhathī adyatana karavā māṭē 20 starōnā abhyāsakramamāṁ iṅglīśa śīkhavā māṭē madada karē chē. Vidyārthī'ō n'yū yōrkamāṁ tēnā sapanānē anusarē chē tēma śōdhanī tēmanī sapharanē anusarē chē.

Ḍabalyu'ēsa'i (WSE) kēndrōmānnī ghaṭanā'ōmāṁ nikōla'ē prēraṇātmaka pravacana āpyuṁ hatuṁ kē tēṇī kēvī rītē tēnā jīvanamāṁ muśkēla paristhiti'ōnē āgaḷa dhakēlavāmāṁ āgaḷa vadhārī rahī chē. Tē aṅgrējī śīkhavā māṭē sambandhita hō'ī śakē chē anē sahāyaka vidyārthī vōla sṭrīṭa iṅgliśa sēnṭaramāṁ ṭīmamānthī mēḷavī śakē chē. Nicolealsorananactingclasssharingsome n'yū yōrkamāṁ ēka abhinētā anē nirmātā tarīkē tēnā anubhavanī ṭōcanī ṭīpsa
image
nikōla paṇa basāna, sī'ōla, hōṅgakōṅga phlāvara śō anē dha pīka, śāṅghā'īmmāṁ baṇḍa, phōrabiḍana siṭī anē cā'inānī grēṭa vōla sahitanī mulākāta lētā śahērōmānnā kēṭalāka sthaḷōnī mulākāta lēvā bahāra gayā.

Viḍi'ō plēyara

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 63155.10
ETH 3451.50
USDT 1.00
SBD 4.80