ရည္​းစား​ေခ်ာ့နည္​း😜😜

in #esteem5 years ago

image
သူမ စိတ္ေကာက္ေနလွ်င္
Hotpot နဲ႔ေခ်ာ့ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္ဆိုးေနလွ်င္
ေရခဲမုန္႔ျဖင့္ စိတ္္ခ်မ္းသာပါေစ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနလွ်င္
Seafood ဝယ္ေကြၽးလိုက္ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ေနလွ်င္
ဒံေပါက္နဲ႔ စိတ္လန္းဆန္းရာ ရပါေစ 😁😁😁

သူမ စိတ္ဆင္းရဲေနသည္ဟု သင္ယူဆလွ်င္
ေၾကးအိုး လိုက္တိုက္လိုက္ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္ခုေနလွ်င္
ငါးကင္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းျမဴ ဆြယ္လိုက္ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္မအီမသာျဖစ္ေနရင္
ဒုတ္ထိုးနဲ႔ ျပဳစားလိုက္ပါ 😁😁😁

သူမ စိတ္ကြက္ေနလွ်င္
Thai Food ျဖင့္ေျဖသိမ့္ခိုင္းလိုက္ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္အလိုမက် ျဖစ္ေနလွ်င္
သစ္သီးအျမန္ဝယ္ေကြၽးလိုက္ပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္ေလေနလွ်င္
သေဘာၤသီးေထာင္း ျဖင့္ကူညီပါ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္အခ်ဥ္ေဖာက္လာလွ်င္
မာလာဟင္းျဖင့္ စိတ္သက္သာရာ ရပါေစ။ 😁😁😁

သူမ စိတ္ဓာတ္က်ေနလွ်င္
ထမင္းလိပ္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။ 😁😁😁

သူမ ၏ စိတ္အေျခအေနအားလံုးသည္
သင္ ဝယ္ေကြၽးေသာ အစားအေသာက္နွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 😉😉😉

ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ပတ္သတ္လာလွ်င္ သူ႔မ်က္ႏွာ အညိဳးမခံပါနဲ႔ 😌😌😌

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အမွတ္တိုးေစခ်င္ရင္ သူမ စိတ္ႀကိဳက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ပါ အစားအေသာက္ကလဲ သင့္အတြက္ အမွတ္ရေစတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ☺☺☺

ဘာက်န္ေသးလဲ ျဖည့္ရေအာင္ 😜😜😜

🍸🍷🍹☕🍵🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍟🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍌🍠🍎🍏🍊🍋🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

#credit

Sort:  

This post has received a 0.22 % upvote from @drotto thanks to: @putulay.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 19788.10
ETH 1369.25
USDT 1.00
SBD 2.49