Lollipop sar moz

in #esteem6 years ago

Tysiačy anhlijskich vučniaŭ byli natchnionyja niadaŭna na Uol-stryt anhieĺskich centraŭ u Azii praz šerah matyvacyjnych vystupaŭ i interaktyŭnych sieminaraŭ z Nikoĺ Maxali, amierykanski akcior, jaki huliaŭ haloŭnuju roliu ŭ sieryjalie 80 epizod, jaki skladaje WSE kurs.
image
Nikoĺ padzialiaje jaje parady dlia znachodžannia matyvavanych i dasiahnienni vašych metaŭ u boĺš čym 20 zachapliaĺnych padziejach u 11 WSE škol 3-ch krain na praciahu sakavika 2018. Nikoĺ byla uražany z pryjomam ad svaich prychiĺnikaŭ u WSE Paŭdniovaj Karei, Hankonhu i China.Nicole skazaŭ «Still pradziennia i zdarovy rabiŭsia ad majoj 3 tydni tura pa Azii! Dzie ja atrymaŭ naviedać try krainy, piać haradoŭ i sustreć boĺš za tysiaču z maich azijackich fans.And maich žyvych patokaŭ videa byli prahliedžanyja boĺš za 100 000 prychiĺnikaŭ u China.It byŭ vichuraj Pajezdka…"

Pryklad adnaho z takich prychiĺnikaŭ WSE studenta Jan Samiuelia, jaki skazaŭ, što «dolia Nikoĺ sapraŭdy natchniaje us.Take čas, kab sluchać vašyja hlyboka voice.Follow vašaha serca isci za svaje mary, niezaliežna ad taho, josć sumnievy, strachi, prabliemy, pieraškody «.

charaktar ​​Nikalia Khae zjaŭliajecca adnym z haloŭnych hierojaŭ u sieryjalie, jaki dapamahaje WSE studentam vyvučać anhieĺskuju movu na praciahu 20 uzroŭniaŭ, ad pačatkoŭcaŭ da advanced.Students rušyć uslied jaje paznavaĺnaje padarožža, jak jana maje na jaje mary ŭ Ńju-Jorku.

Padziei ŭ WSE centraŭ, ukliučanaj Nikoĺ daje matyvacyjnuju havorka pra toje, jak jana pieraadoliela skladanyja situacyi ŭ svaim žycci, kab trymać šturchajučy forward.This moža być zviazanaja z vyvučenniem anhlijskaj movy i padtrymka navučency atrymlivajuć z kamandy ŭ Wall Street anhieĺskaha center.Nicole taksama kiravali akciorskim abmien niekatorych haloŭnymi padkazak ad svajho vopytu ŭ jakasci akciora i pradziusara ŭ Ńju-Jorku.

Nikoĺ navat vyjšla naviedać niekatoryja slavutasci ŭ haradach, jakija jana naviedala, ukliučajučy Pusan, Sieul, Hankonh Flower Show i The Peak, The Bund ŭ Šanchai, Zabaronieny horad i navat Vialikaja kitajskaja scianu!

Sort:  

Sout sann gyi ha

Min mhan talbarr pay tal

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66568.01
ETH 3070.53
USDT 1.00
SBD 3.68