Astra vertoso

in #esteem6 years ago

Kriyāviśēṣaṇa ē bhāṣānō agatyanō bhāga chē kāraṇa kē tē darśāvē chē kē ka'ī kriyā (kriyāpada) karavāmāṁ āvē chē. Jyārē āpaṇē varṇana karī'ē kē kriyā kēṭalī vāra karavāmāṁ āvē chē, tyārē āpaṇanē āvartananā kriyāviśēṣaṇanō upayōga karavānī jarūra chē. Parantu tē'ō kēvī rītē alaga paḍē chē anē tamē kyāṁ thavuṁ jō'ī'ē sajā? Śōdhavā māṭē āgaḷa vān̄cō

āvartananā kriyāviśēṣaṇa śuṁ chē?

Phrīkvansīnā kriyāviśēśana ē varṇana karyuṁ chē kē kēṭalīvāra kriyā thāya chē. Āvartananā cha mukhya kriyāviśēṣaṇō chē jēnō āpaṇē aṅgrējīmāṁ upayōga karī'ē chī'ē: Hammēśā, sāmān'ya rītē (athavā sāmān'ya rītē), vāranvāra, kyārēka, bhāgyē ja, anē kyārēka. Tē'ō āvartananā starē alaga alaga hōya chē, jēma kē tamē kēma chō.

Amē'bhāgyē' 'vaikalpika rītē' bhāgyē ja'nō upayōga karī śakī'ē chī'ē, parantu ādhunika aṅgrējīmāṁ tē khūba sāmān'ya nathī.

Āvartananā kriyāviśēṣaṇanī sthiti

jēma tamē uparōkta kōṣṭakamāṁ jō'ī śakō chō, āvartananā kriyāviśēṣaṇa māṭē sauthī sāmān'ya sthiti viṣaya anē kriyāpada vaccē chē. Ahīṁ kēṭalāka an'ya udāharaṇō chē:

Sārā hammēśā śanivārē sān̄jē bahāra jāya chē

tēnā bōyaphrēnḍa sāmān'ya rītē tēṇīnē uṭhāvē chē anē tē'ō śahēranā kēndramāṁ jāya chē.

Tē'ō ghaṇīvāra mitrōnē maḷē chē anē sāthē maḷīnē pīṇuṁ dharāvē chē.

Śiyāḷāmāṁ tē'ō kyārēka sinēmāmāṁ jāya chē

tē'ō bhāgyē ja unāḷāmāṁ jāya chē kāraṇa kē tē'ō bahāra rahēvānuṁ pasanda karē chē.

Tē'ō madhyarātri pahēlā kyārēya gharē nahīṁ āvē

ā niyama apavāda chē'to be'. Kriyā'vartana' nī madadathī vākyō, kriyāpadanā āvartananā kriyāpada pachī āvē chē. Udāharaṇa tarīkē:

Śanivāra rāta para śahēranā kēndramāṁ ghaṇāṁ lōkō hammēśā āvē chē.

Udyānanuṁ sthāna śōdhavānuṁ muśkēla chē.

Parantu amārā mitrō kyārēya samayasara nathī, tēthī amē antamāṁ hō'ī'ē tō kō'ī vāndhō nathī.

Iṅglīśamāṁ mōṭēbhāgē kēsa chē, ā niyamamāṁ vividhatā chē. Udāharaṇa tarīkē, ēkjhēvarsa'kyārēka' anē'sāmān'ya rītē' sajānī śarū'ātamāṁ mūkī śakāya chē.

Kyārēka tē mitrō sāthē tēnā hōmavarka karē chē.

Sāmān'ya rītē tē'ō pōtānā para abhyāsa karē chē

parantu viṣaya anē kriyāpada vaccēnī āvr̥ttinā tamāma kriyāviśēṣaṇō mūkavānō niyamanuṁ pālana karavuṁ saraḷa chē. Phakta yāda rākhō kē kriyāpada'alaga' chē anē tēnā pachī kriyāviśēja mūkavāmāṁ āvē chē.

Praśna phōrma

āvartana viśē praśnō karavā, amē sāmān'ya rītē'kēṭalī vāra... ...' Nō upayōga karī'ē chī'ē. Udāharaṇa tarīkē:

Tamē kēṭalī vāra philmō ju'ō chō?

Tē kēṭalīvāra ṭēnisa ramē chē?

Kēṭalīvāra ṭrēna mōḍā pahōn̄cē chē?

Parantu āvartananā kriyāviśēṣaṇa sāthē phakta praśnō pūchavuṁ paṇa śakya chē. Udāharaṇa tarīkē:

Tamē vāranvāra ahīṁ āvō chō?

Śuṁ tē hammēśā sakhata mahēnata karē chē?

Śuṁ tē'ō kyārēya samayasara cukavaṇī karē chē? ('Kyārēya nahīṁ' praśnōnā badalē'kyārēya'

mōḍala kramamāṁ anē sahāyaka kriyāpadō sāthē phrīkvansīnā kriyāviśējha
image
jō vākyamāṁ ēka mādhyama kriyāpada hōya, tō amē tē pachī anē mukhya kriyāpadanī pahēlāṁ āvartananā kriyāviśēkanē mūkī'ē chī'ē. Udāharaṇa tarīkē:

Tamārē hammēśā tamārā śrēṣṭha prayāsa karavō āvaśyaka chē.

Amē sāmān'ya rītē amārī ṭrēna para bēṭhaka mēḷavī śakō chō

tē'ō grāhakōnē kaṭhōra na hōvā jō'ī'ē.

Samāna niyama ē sahāyaka kriyāpada māṭē lāgu paḍē chē - āvartananuṁ varṇana ŏksilarī kriyāpada anē mukhya kriyāpada vaccēnuṁ chē. Udāharaṇa tarīkē:

Mēṁ kyārēya turkīnī mulākāta līdhī nathī.

Tē hammēśāṁ mārā ḍēskathī vastu'ō la'ī rahyāṁ chē. Tē kharēkhara hērāna karē chē.

Tamē bhāgyē ja kāma para mōḍēthī ga'īkālē pahōn̄cyā hatā.

Prēkṭisa

havē tamē jō'i śakō kē phrīkvansīnā kriyāviśēṣaṇa kēvī rītē kāma karē chē, tēmanē āvartananā kriyāviśēṣaṇanō upayōga karīnē ā praśnōnā javāba āpīnē prēkṭīsa karō:

Tamē sāmān'ya rītē śanivāra rāta para śuṁ karō chō?

Kēṭalī vāra tamē tamārā śrēṣṭha mitranē jōśō?

Śuṁ tamē kyārēya thiyēṭaramāṁ gayā chō?

Kēṭalī vāra tamē ramata ramavā athavā jima para jā'ō chō?

Śuṁ tamē kyārēya aṅgrējīmāṁ philmō athavā ṭīvī prōgrāmsa jōyā chō?

Sāmān'ya rītē tamē kayā samayē sūvā jāva chō?

Tamē kēṭalī vāra rēsṭōranṭamāṁ khāya chē?

Śuṁ tamē kāma athavā śāḷā māṭē kēṭalīkavāra mōḍā chō?

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70130.51
ETH 3786.12
USDT 1.00
SBD 3.78