ရိုးရာအလွဆိုတာမေပ်ာက္ပ်က္ေကာင္း

in #esteem6 years ago

ဒီဇင်ဘာလဇန်နဝါရီလမှထံမှကာလဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အစီရင်ခံစာ,
(အမျှကောင်းစွာအဖြစ်အစီရင်ခံကာလကျော်လွန်တိုးချဲ့ခဲ့ကြတချို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု), နေပါတယ်
image
အသုံးပြုပုံသမ္မတကြေညာချက် ကို ဇွန် အညီတင်သွင်း
သောကောင်စီသည်၎င်း၏များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းဖို့ကျွန်မကိုမေတ္တာရပ်ခံ
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဖြစ်ကလေးများနှင့်လက်နက်ကိုင်အပေါ်သမ္မတထုတ်ပြန်ချက်များ

ပဋိပက္ခ
လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် , အစီရင်ခံစာကိုသင်္ချိုင်းတွင်းပေါ်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့
ကလေးတွေဆန့်ကျင်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုများ၏အထူးသဖြင့်အတွင်းစုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု

ကလေးများ, သားသမီးများ၏သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ုဒိမ်းမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည်အခြားလိင်ပိုငးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ
ကလေးများ, သားသမီးများ၏ပြန်ပေးဆွဲ, ကျောင်းများနှင့်ဆေးရုံများအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများကို၎င်း, ငြင်းပယ်
ဆန့်ကျင်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှပါတီများအားဖြင့်ကလေးများလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလက်လှမ်း၏

သက်ဆိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ law1 (ဂိုဏ်း။ IV ကိုကြည့်ပါ) ။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်လည်းအပေါ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်ပဋိပက္ခမှပါတီများပြုလုပ်ထားတိုးတက်မှုရပ်တန့်ဖို့စီစဉ်ထား
ကလေးများနှင့်သားသမီးများ၏သတ်ဖြတ်မှုနှင့် များ၏ပုံစံများစုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု

သို့မဟုတ်မုဒိမ်းကျင့်နှင့်ကလေးများဆန့်ကျင်သည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု (ဂိုဏ်း။ II ကိုကြည့်ပါ) ။ ဒါဟာ များကိုပေးစွမ်းသည်

သက်ဆိုင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်းဥပဒေနှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွက်သားသမီးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

ပါဝင်သည်, ၏အထူးသဖြင့်, ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အောက်တွင်သက်ဆိုင်သောတာဝန်ဝတ္တရား
၏ရမညျအပိုဆောင်း ၏ကလေးသူငယ်များ၏အခွင့်အရေးအပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း, အ

အဆိုပါ 25 မေလ 2000 ရမညျပရိုတိုကောကို၎င်း, ပြင်ဆင်ပရိုတိုကော II နှင့်ပရိုတိုကော V ကို
ဘယ်အချို့သောသမားရိုးကျလက်နက်များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်တားမြစ်ချက်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်အပေါ်ကွန်ဗင်းရှင်း
နိုင်ငံတကာအလွန်အကျွံဒဏ်ရာ ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုမှတ်ယူခံရနိုင်ပါစေ
အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကွန်ဗင်းရှင်းအမှတ် များအတွက်တားမြစ်ခြင်းနှင့်လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုကိုရည်မှတ်
၏တားမြစ်အပေါ်ကလေးအလုပ်သမား, ကွန်ဗင်းရှင်း၏အဆိုးဆုံးပုံစံပပျောက်ရေး

ပုဂ္ဂိုလ်များသတ္တုတွင်းများ၏အသုံးပြုမှု, သိုလှောင်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သူတို့၏အပေါ်
အဗဒ္ဒုန်နဲ့ Cluster ခဲယမ်းအပေါ် 2008 ခုနှစ်ကွန်ဗင်းရှင်း။

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

Thank you for participating in #smartphonephotography

You have earned 5.35 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.07
Server time: 10:24:46
Account Level: 0
Total XP: 92.80/100.00
Total Photos: 18
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by onemm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ေကာင္းလိုက္တဲ႕ စာဗ်ာ။ ဆက္ုကိုးစားပါ။ resteem လုပ္ေပးသြားတယ္။

Di har ka dar pop, ho har ka ho har pop. Cmt shay mha so tot shout write tar pop

ဘႀကီးဲ႔ ေမးေတာ့ေမးတယ္ ဘာဟုတ္ဘူး သီခ်င္းလာၾကည့္တာ

gaw tar pop naw bar pyaw ya ma lal ma ti bu lay:-)

ကဲလာပ္​​ေလ ဪ ​ေတလဲစပက္​​ေနတယ္​😁😁😁😁

Get your post resteemed over 90000+ followers and get upto $21+ SBD value Upvote.
Your post will skyrocket and give you maximum exposer.

<< Our Pakages >>

1. Send $1 SBD or STEEM to steempowerup - Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 30000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $2.5+ SBD value.

2. Send $3 SBD or STEEM to steempowerup- Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 60000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $6.5+ SBD value.

3. Send $6 SBD or STEEM to steempowerup - Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 90000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $12.6+ SBD value.

4. Send $10 SBD or STEEM to steempowerup- Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 90000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $21+ SBD value.

GET FREE 1000 FOLLOWERS AND 30 UPVOTES - Just To Test Our Service Quality

GOTO SITE: www.steempostupper.win

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51615.74
ETH 3018.63
USDT 1.00
SBD 4.15