เพื่อนๆ esteem ทุกๆท่าน ไม่ทราบว่าเพื่อนหาของขวัญปีใหม่

in #esteem5 years ago

ใครที่กำลังมองหา ของขวัญปีใหม่ ที่ใก้ลจะมาถึงนี้ ผมขอแนะนำ ข้าวจาก farmjingjai โดยตรง ช่วงเทศการปีใหม่นี้ ทางเรา มีข้าว แบบ gift set ให้เลือกซื้อเหมาะเป็นของฝาก หรือ ของขวัญปีใหม่ มีความสุขทั้งผู้ให้ สุขใจผู้รับ
image
image
image
image
ขั้นตอนในการสั่งซื้อ สะดวก และ รวดเร็ว
![image](
ฟังเสียงจากชาวนา ที่เข้าร่วมโครงการ

Sort:  

@nongboy เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผู้รับน่าจะดีใจ ที่สำคัญคนให้ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย

ขอบคุณมากๆ นะครับ ที่เป็นกำลังใจให้ชาวนา และขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นครับ
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ ชาวนาสามารถใส่ซื้อข้าวได้ที่ http://farmjingjai.com/ https://www.facebook.com/FarmjingjaiTH/

                   ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจ 
                                                     
                 https://steemit.com/@nongboy

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23526.86
ETH 1852.89
USDT 1.00
SBD 3.17