မန္း"ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား"မွ ကာတြန္းပုံအခ်ဳိ႔ ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီး

in #esteem6 years ago

image
Credit:photo
မႏၱေလး၊ ဧျပီ ၁၄

မႏၱေလး လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္တြင္ ျပသထားေသာ "ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား"ကာတြန္းျပပြဲမွ ကာတြန္းပုံမ်ား အၾကိဳေန႔တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ အေတာ္ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးကုန္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

"ေရစိုခံကာတြန္းမ်ား"ကာတြန္းျပပြဲကို လမ္းေလွ်ာက္သၾကၤန္က်င္းပရာ က်ဳံးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္း(၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းအထိ)လမ္းလယ္ကြ်န္းေပၚတြင္ စိုက္ထူျပသထားျခင္းျဖစ္ျပီး ကာတြန္းဆရာေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္တို႔၏ ကာတြန္းပုံေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကို ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။

"ေရပက္ခံလူငယ္တခ်ဳိ႔ ကာတြန္းေတြဆြဲျဖဳတ္ယူသြားျပီး လည္ပင္းေတြမွ ခ်ိတ္ယူသြားၾကတာကိုေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ မေန႔ကအထိ နည္းနည္းပါးပါးပဲမွတ္လိုက္တာ ခုမနက္ေရာက္ေတာ့ အေတာ္ေျပာင္သြားျပီ"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကာတြန္းဆရာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကာတြန္းမိုးထက္မိုးကေျပာပါသည္။

သၾကၤန္အၾကိဳေန႔ညေနပိုင္းက မႏၱေလးတြင္ မိုးရြာသြန္းခဲ့သျဖင့္ ညဦးပိုင္းတြင္ စည္ကားခဲ့ေသာ မႏၱေလးေတာသၾကၤန္ညေစ်းမွ ဆိုင္မ်ားသိမ္းခဲ့ၾကရေသးသည္။

"ေရစုိခံကာတြန္းမ်ား"ကာတြန္းျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ မဂၤလာျမန္မာအသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ေအာင္ျမင္သူ ကုမၸဏီ၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ဧျပီ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ခင္းက်င္းျပသထားမည္ျဖစ္သည္။

PN002
Photo - ကာတြန္းေအာ္ပီက်ယ္

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66041.52
ETH 3064.94
USDT 1.00
SBD 3.69